Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
28 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
35/1994 20.12.1994 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/94 Zarzadu KZK GOP z dnia 24.11.94r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G Spółki z o. o. z siedzibą w Mielcu na uzupełniający zakup i montaż systemu kasowników
34/1994 20.12.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 13/94 z dnia 17.05.1994r
33/1994 20.12.1994 r. w sprawie: odstąpienia na liniach nr 688, 788, 888 od opłaty manipulacyjnej pobieranej przy sprzedaży biletu przez kierowcę
32/1994 20.12.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały 17/94 z dnia 17.05.1994r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
31/1994 20.12.1994 r. w sprawie: wykonania Uchwały Nr XI/9/94 z dnia 1994.04.26. w sprawie Budżetu Związku na rok 1994
30/1994 29.11.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały 17/94 z dnia 17.05.1994r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
29/1994 24.11.1994 r. w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy z Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G Spółki z o. o. z siedzibą w Mielcu na uzupełniający zakup i montaż systemu kasowników
28/1994 24.11.1994 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania Uchwały Nr 3/94 z 13.01.1994r. z późniejszymi zmianami w sprawie biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz ich rodzinom
27/1994 24.11.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 40/93 Zarządu KZK GOP z dnia 16.11.93r. o wyborze oferty w przedmiocie realizacji prac z zakresu komputeryzacji Biura KZK GOP
26/1994 24.11.1994 r. ww sprawie: określenia kompetencji Z-ców Przewodniczącego Zarządu.
25/1994 24.11.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 z 17.05.1994r. w związku ze zmianą podwyższonej opłaty specjalnej i innych opłat manipulacyjnych
24/1994 3.11.1994 r. w sprawie: odstąpienia na linii nr 166 od opłaty manipulacyjnej pobieranej przy sprzedaży biletu przez kierowcę
23/1994 20.10.1994 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Nr 13/94 z dnia 17.05.1994r
22/1994 20.10.1994 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/94 z 13.01.1994r. w sprawie biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz ich rodzinom
21/1994 23.08.1994 r. w sprawie: zatwierdzenia Zasad porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej KZK GOP
20/1994 23.08.1994 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z MZKP w Świerklańcu dotyczącego utworzenia zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej
19/1994 15.07.1994 r. w sprawie: zasad waloryzacji wynagrodzenia za usługi przewozowe
18/1994 1.07.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 Zarządu KZK GOP z dnia 17.05.94r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
17/1994 17.05.1994 r. w sprawie: wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
16/1994 17.05.1994 r. w sprawie: zlecenia wykonania jednolitego oznakowania dla przewoźników komunikacji pasażerskiej realizowanej w ramach systemu KZK GOP
15/1994 17.05.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 12/94 z dnia 11.04.94 r. Zarządu w sprawie zmiany cen jednostkowych
14/1994 17.05.1994 r. w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 1993 rok
13a/1994 5.04.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/93 Zarządu Związku z dnia 18 maja 1993r. w sprawie zakupu papieru do produkcji biletów oraz zakupu egutera do tłoczenia znaku wodnego
13/1994 17.05.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 9/94 z dnia 1994.04.05 dotyczącej realizacji budzetu Związku na 1994r.
12/1994 11.04.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 43/93 Zarządu w sprawie zmiany stawek cen jednostkowych
11/1994 11.04.1994 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu promującego bilety KZK GOP
10/1994 5.04.1994 r. w sprawie: wprowadzenia do obiegu okresowych biletów autobusowych 5 i 1 dniowych
9/1994 5.04.1994 r. w sprawie: realizacji budżetu Związku na rok 1994
8/1994 8.03.1994 r. w sprawie: rozwiązania umów z przewoźnikami
7/1994 15.02.1994r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/93 Zarządu Związku z dnia 18 maja 1993r. w sprawie emisji oraz cen biletów komunikacji miejskiej
6/1994 15.02.1994 r. w sprawie: zawarcia umowy o świadczenie usług przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej z PKM Olkusz
5/1994 15.02.1994 r. w sprawie: porozumienia biletowego z MZKP Świerklaniec
4/1994 01.02.1994 r. w sprawie: unieważnienia przetargu na linię nr 54 oraz zatwierdzenia wyników przetargu na obsługę linii nr 111, 147, 234 i 601
3/1994 13.01.1994 r. w sprawie: biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz ich rodzinom
2/1994 13.01.1994 r. w sprawie: zawarcia umowy z Firmą Rączka i Gąsior na zakup i montaż systemu kasowników w środkach transportu miejskiego
1/1994 13.01.1994 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 4/93 z dnia 16.05.1993r. w sprawie emisji oraz cen biletów w komunikacji miejskiej oraz uchwały nr 13/93 z dnia 13.07.1993r. i nr 25/93 z dnia 14.09.1993r. w sprawie nowego cennika biletów miesięcznych
Tworzenie strony: 0.093 sekund