Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
13 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Wyświetl Data
opublikowania
Opublikował Odpowiedzialna za treść
34/95 21.12.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad wykupu przez przedsiębiorstwa wykonujące usługi przewozowe na rzecz KZK GOP uprawnień do przejazdów komunikacją miejską Związku dla pracowników i ich rodzin zgodnie z ustaleniami układów zbiorowych

uchylona uchwałą nr 2/98 z 15.01.1998
04.12.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
33/95 21.12.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 z dnia 17.05.1994 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w związku ze zmianą Cennika. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
32/95 21.12.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 3/95 z dnia 1995.03.16 Zarządu Związku w sprawie realizacji budżetu na rok 1995. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
31/95 29.11.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji d/s Zamówień Publicznych oraz okreœlenia zadań Komisji. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
30/95 03.11.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: pozyskiwania środków na proekologiczne odtwarzanie taboru autobusowego komunikacji miejskiej. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
29/95 03.11.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: ustalenia jednolitych zasad określających maksymalną wysokość prowizji (upustów) za sprzedaż biletów KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 18/2007 z 26.04.2007
24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
28/95 13.10.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zorganizowania warsztatów wyjazdowych poświęconych strategii działania KZK GOP. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
27/95 13.10.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy z Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Społki z o.o. z siedzibą w Mielcu na uzupełniający zakup kasowników. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
26/95 13.10.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu 8 automatów do sprzedaży biletów. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
25/95 13.10.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 32/93 Zarządu Związku z dnia 16.03.95 r. w sprawie realizacji budżetu Związku na 1995 rok. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
24/95 15.09.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 32/93 z dnia 05.10.1993 r. w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
23/95 18.08.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 z 17.05.1994 r. w związku ze zmianą cennika dotyczącą wprowadzenia dodatkowych odpłatnych uprawnień dla nabywców biletów miesięcznych. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
22/95 18.08.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 3/95 z dnia 1995.03.16 Zarządu Związku dotyczącej realizacji Budżetu Związku na rok 1995. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
21/95 14.07.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: przystąpienia KZK GOP do Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
20/95 14.07.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: porozumienia pomiędzy KZK GOP i PKM Gliwice w sprawie zasad dystrybucji biletów oraz zasady wzajemnego honorowania biletów i taryf na terenie gminy Pyskowice. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
19/95 14.07.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 3/95 z dnia 1995.03.16. Zarządu Związku dotyczącej realizacji Budżetu Związku na rok 1995. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
18/95 14.07.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XVIII/9/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Stratutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.10.1991 r. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
17/95 14.07.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwał Zgromadzenia KZK GOP Nr XVIII/7/95 i XVIII/8/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Gminy Chełm i Imielin oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Stratutu Związku. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
16/95 05.07.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: wstrzymania waloryzacji ceny jednego wozokilometra oraz rozwiązania niektórych umów z przewoŸnikami. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
15/95 30.06.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 3/95 z dnia 1995.03.16 dotyczącej realizacji Budżetu Związku na rok 1995. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
14/95 22.06.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Miasta Świętochłowice o umorzenie 50% zaległej dotacji za rok 1994 w kwocie 42 411,40. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
13/95 22.06.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarzšdu KZK GOP nr 14/93 z 13.07.1993 r. w sprawie prowizji na usługi kontroli biletowej. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
12/95 17.05.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komisji d/s Zamówień Publicznych.

Uchylona uchwałą nr 31/95 z 29.11.1995
24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
11/95 17.05.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Nr 6/95 Zarządu KZK GOP z dnia 16.03.95 r. zmieniajšcej "Taryfę przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
10/95 17.05.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania Uchwały Nr 3/94 z 13.01.1994 r. z p. zm. w sprawie biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych i ich rodzinom oraz przedłużenia czasu obowišzywania Uchwały Nr 5/95 z 16.03.1995 r. w sprawie taryfowych uprawnień kierowców. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
9/95 20.04.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uprawnień posiadaczy biletów 5 i 1 dniowych na okaziciela. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
8/95 20.04.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 1994 rok. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
7/95 16.03.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu osobowego. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
6/95 16.03.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 z 17.05.1994 r. z p. zm. w sprawie wprowadzenia "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
5/95 16.03.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: taryfowych uprawnień kierowców. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
4/95 16.03.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: uchylenia uchwał 24/94 z 03.11.1994 r. i 33/94 z 20.12.1994 r. w sprawie odstąpienia na liniach 166, 688, 788, 888 od opłaty manipulacyjnej przy sprzedaży biletu przez kierowcę. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
3/95 16.03.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji Budżetu Związku na rok 1995. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
2/95 02.02.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji KZK GOP (uchwała zarzšdu KZK GOP Nr 17/94 z dnia 17.05.1994 r. z późniejszymi zmianami). Tekst uchwały:


Cennik opłat:
24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
1/95 13.01.1995 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 w związku z zmianą cennika. 24.07.2012 Jacek Kowolik Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.095 sekund