Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
13 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Wyświetl Data
opublikowania
Opublikował Odpowiedzialna za treść
29/99 30.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 4/99 z dnia 11.03.1999r. dotyczącej realizacji planufinansowego na 1999r. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
28/99 30.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 4/99 z dnia 11.03.1999r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 1999r. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
27/99 22.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: autopoprawki do projektu planu finansowego Związku na 2000 rok. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
26/99 22.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Œląskiego. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
25/99 17.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: cennika opłat. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
24/99 17.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 4/99 z dnia 11.03.1999r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 1999r. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
23/99 9.12.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 19/99 z dnia 09.11.1999r. w sprawie projektu cennika opłat. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
22/99 30.11.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 16/96 z dnia 24.09.1996r. w sprawie: wyznaczema pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku łącznie z Członkiem Zarządu

Uchylona uchwałą nr 16/2000 z dnia 30.06.2000
20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
21/99 30.11.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 4/99 z dn. 11.03.1999r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 1999r. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
20/99 9.11.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłożenia projektu planu finansowego Związku na 2000 rok Zgromadzeniu KZK GOP oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
19/99 9.11.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu cennika opłat. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
18/99 9.11.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 4/99 z dnia 11.03.1999r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 1999r. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
17/99 5.10.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: sfinansowania obchodów 70-lecia Komunikacji Komunalnej w województwie śląskim. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
16/99 12.08.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
15/99 12.08.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: cennika opłat. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
14/99 14.07.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 4/99 z dnia 11.03.1999r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 1999r. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
13/99 29.06.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu cennika opłat. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
12/99 10.06.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: okresowej zmiany cennika biletów (od 26.06.99 do 30.09.99r.). 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
11/99 10.06.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze działania KZK GOP. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
10/99 10.06.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: porozumienia z Województwem Œląskim, dotyczącego współfinansowania usług przewozowych komunikacji autobusowej na liniach o charakterze wojewódzkim. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
9/99 14.05.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad waloryzacji stawek za usługi przewozowe.

Uchylona uchwałą 24/2006 z dnia 14.09.2006r.
20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
8/99 14.05.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: ustalenia zasad uzgadniania i koordynacji rozkładów jazdy. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
7/99 14.05.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Nr XL/5/99 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 16.04.1999r. dot : upoważnienia do zawarcia porozumień z Zarządem Województwa Œląskiego i Zarządami Powiatów, dotyczących powierzenia zadań w zakresie koordynacji rozkładów jazdy w regularnym transporcie zbiorowym. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
6/99 14.05.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: dotacji Gmin za 1998 rok. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
5/99 8.04.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
4/99 11.03.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania "realizacji planu finansowego Związku na 1999 rok. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
3/99 9.02.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania "Planu linii autobusowych KZK GOP".

Uchylona uchwałą 7/2000 z dnia 23.03.2000
20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
2/99 19.01.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: wniosku Prezydenta Bytomia. 20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
1/99 19.01.1999 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad przeprowadzania zmian rozkładów jazdy.

Uchylona uchwałą nr 19/2014

z 11.02.2014
20.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.098 sekund