Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
11 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Temat Uchwały Wyświetl Opublikował Odpowiedzialna za treść
1/2000 13.01.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2000 r. JK Grażyna Bogacz
2/2000 13.01.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały z dnia 17.12.1999 r. w sprawie cennika opłat. JK Grażyna Bogacz
3/2000 13.01.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały z dnia 03.12.1998 r. w sprawie zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr LXXVII/6/2006 z dnia 23.05.2006r.
JK Grażyna Bogacz
4/2000 13.01.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: biletów wolnej jazdy R-1. JK Grażyna Bogacz
5/2000 10.02.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu sprzętu komputeroweg i oprogramowania. JK Grażyna Bogacz
6/2000 08.03.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu automatów biletów biletowych. JK Grażyna Bogacz
7/2000 23.03.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania "Planu linii komunikacyjnych KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
8/2000 23.03.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2000 w sprawie biletów wolnej jazdy R-1. JK Grażyna Bogacz
9/2000 11.05.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 1999 rok. JK Grażyna Bogacz
10/2000 11.05.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2000 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.01.2000 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2000 r. JK Grażyna Bogacz
11/2000 08.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2000 z dnia 08.03.2000 roku. JK Grażyna Bogacz
12/2000 08.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: okresowej zmiany cennika biletów (od 01.07.2000 do 01.10.2000 r.) związanej z promocją wakacyjną komunikacji zbiorowej. JK Grażyna Bogacz
13/2000 08.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 25/99 z dnia 17.12.1999 r. w sprawie cennika opłat. JK Grażyna Bogacz
14/2000 08.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: trybu postępowania w zakresie organizacji objazdów na sieci komunikacyjnej. JK Grażyna Bogacz
15/2000 30.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu kasowników biletowych. JK Grażyna Bogacz
16/2000 30.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 16/96 z 24.09.1996 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocników do składania oœwiadczeń woli w imieniu Zwišzku łšcznie z członkiem Zarzšdu.

Uchylona uchwałą nr 16/2004 z dnia 08.07.2004r.
JK Grażyna Bogacz
17/2000 30.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu kopiarko-drukarki kolorowej. JK Grażyna Bogacz
18/2000 30.06.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego. JK Grażyna Bogacz
19/2000 10.08.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr XLVI/3/2000 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 07.07.2000 r. dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
20/2000 10.08.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji strategii działania KZK GOP uchwalonej przez Zgromadzenie Związku w dniu 07.07.2000 r. uchwałą nr XLVI/2/2000. JK Grażyna Bogacz
21/2000 10.08.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: aneksu do Porozumienia dotyczącego tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej. JK Grażyna Bogacz
22/2000 10.08.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: okresowej (jednodniowej) zmiany taryfy w dniu 22 września 2000 roku. JK Grażyna Bogacz
23/2000 12.09.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu cennika opłat. JK Grażyna Bogacz
24/2000 12.09.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: okresowej zmiany cennika biletów (od 01.10.2000 r. do 30.11.2000 r.) związanej z promocją biletów o nominale 2,60 zł. JK Grażyna Bogacz
25/2000 12.09.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2000 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.01.2000 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2000 r.

Uchylona uchwałą nr 27/2000 z 06.10.2000
JK Grażyna Bogacz
26/2000 20.09.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu automatów biletowych. JK Grażyna Bogacz
27/2000 06.10.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2000 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.01.2000 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2000 r. JK Grażyna Bogacz
28/2000 18.10.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2000 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.01.2000 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2000 r. JK Grażyna Bogacz
29/2000 18.10.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały nr XLVII/7/2000 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 06.10.2000 r. dotyczącej przyjęcia do Zwišzku Gminy Jaworzno oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu.

Uchylona uchwałą nr 32/2001 z dnia 30.11.2001r.
JK Grażyna Bogacz
30/2000 09.11.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: cennika opłat. JK Grażyna Bogacz
31/2000 09.11.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2000 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.01.2000 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2000 r. JK Grażyna Bogacz
32/2000 09.11.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 11 kwietnia 1997 r. ze Zrzeszeniem Transportu Prywatnego w Katowicach. JK Grażyna Bogacz
33/2000 09.11.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłożenia projektu planu finansowego Związku na 2001 rok Zgromadzeniu KZK GOP oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. JK Grażyna Bogacz
34/2000 29.12.2000 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2000 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.01.2000 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2000 r. JK Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.104 sekund