Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
12 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Temat Uchwały Wyświetl Opublikował Odpowiedzialna za treść
1/2001 12.01.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchały Zgromadzenia nr XLVIII/9/2000 z dnia 15.12.2000 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności piniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych. JK Grażyna Bogacz
2/2001 12.01.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: wykupu biletów wolnej jazdy R-1. JK Grażyna Bogacz
3/2001 09.02.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia wierzytelności KZK GOP w kwocie 14.450,55 zł w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego dłużnika - Przedsiębiorstwa Spedycyjnego - Transportowego Przemysłu Węglowego "TRANSGÓR" w Chorzowie. JK Grażyna Bogacz
4/2001 09.02.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania prac remontowych wraz z instalacją elektryczną na korytarzu XX kondygnacji w siedzibie KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
5/2001 09.02.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległej dotacji Gminy Knurów za rok 2000 w kwocie 211.473,00 zł. JK Grażyna Bogacz
6/2001 01.03.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2001 rok. JK Grażyna Bogacz
7/2001 01.03.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu automatów biletowych. JK Grażyna Bogacz
8/2001 01.03.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
9/2001 01.03.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. JK Grażyna Bogacz
10/2001 01.03.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu KZK GOP sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2000 r. JK Grażyna Bogacz
11/2001 06.04.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 1 marca 2001 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2001. JK Grażyna Bogacz
12/2001 27.04.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: monitoringu wizyjnego przystanków. JK Grażyna Bogacz
13/2001 15.05.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2001 z dnia 09.02.2001 r. w sprawie wykonania prac remontowych wraz z instalacją elektryczną na korytarzu XX kondygnacji w siedzibie KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
14/2001 15.05.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 2000 rok. JK Grażyna Bogacz
15/2001 15.05.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 1 marca 2001 r. dotyczącej realizacji planu finansowego na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
16/2001 15.05.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany cennika biletów związanej z promocją wakacyjną komunikacji zbiorowej. JK Grażyna Bogacz
17/2001 21.06.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: dodatkowego zabezpieczenia biletów jednorazowych emitowanych przez KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
18/2001 05.07.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad przeprowadzania i harmonogramu przetargów na obsługę linii komunikacji autobusowej KZK GOP. Tekst uchwały:


Uchylona uchwałą 86/2015
z 22.09.2015

Załączniki:


Załącznik nr 3 uchylony uchwałą 37/2011 z 21.12.2001
JK Grażyna Bogacz
19/2001 07.08.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodów służbowych. JK Grażyna Bogacz
20/2001 24.08.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: okresowej (jednodniowej) zmiany taryfy w dniu 22 września 2001 r. JK Grażyna Bogacz
21/2001 20.09.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
22/2001 20.09.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu automatów biletowych. JK Grażyna Bogacz
23/2001 18.10.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
24/2001 08.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
25/2001 08.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
26/2001 08.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu cennika opłat. Tekst uchwały:


Załączniki:
JK Grażyna Bogacz
27/2001 08.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia proktu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2002. Część pierwsza


Część druga
JK Grażyna Bogacz
28/2001 30.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
29/2001 30.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
30/2001 30.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
31/2001 30.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: komercyjnej ekspresowej linii minbusowej "P". JK Grażyna Bogacz
32/2001 30.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr LI/4/2001 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 08.11.2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/7/2000 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 06.10.2000 r. dotyczącej przyjęcia do KZK GOP Gminy Jaworzno oraz wnioskowanie do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku. JK Grażyna Bogacz
33/2001 30.11.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr LI/7/2001 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 08.11.2001 r. dotyczącej zmian Statutu Komunikayjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. JK Grażyna Bogacz
34/2001 21.12.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
35/2001 21.12.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: cennika opłat.

Uchylona uchwałą nr 6/2003 z dnia 25.03.2003
JK Grażyna Bogacz
36/2001 21.12.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej.

Uchylona uchwałą nr 13/2004 z dnia 13.05.2004
JK Grażyna Bogacz
37/2001 21.12.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany harmonogramu przetargów na obsługę linii komunikacji autobusowej KZK GOP.

Załącznik nr 1 uchylony uchwałą nr 7/2003 z 09.04.2003
JK Grażyna Bogacz
38/2001 31.12.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2001 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 01.03.2001 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2001 r. JK Grażyna Bogacz
39/2001 31.12.2001 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr LI/7/2001 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 08.11.2001 r. dotyczącej zmian Statutu Komunikayjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. JK Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.095 sekund