Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Temat Uchwały Wyświetl Opublikował Odpowiedzialna za treść
1/2002 10.01.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
2/2002 14.02.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w roku 2002. JK Grażyna Bogacz
3/2002 14.02.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 16/96 z 24.09.1996r. w sprawie wyznaczenia pełnomocników do składania oœwiadczeń woli w imieniu Związku łącznie z Członkiem Zarządu.

Uchylona uchwałą nr 16/2004 z 08.07.2004r
JK Grażyna Bogacz
4/2002 15.03.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2001 rok. Tekst uchwały:


Załączniki:
JK Grażyna Bogacz
5/2002 16.05.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Taryfy.


Uchylona uchwałą LXXVII/6/2006 z dnia 23.05.2006
JK Grażyna Bogacz
6/2002 16.05.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: honorowania biletu ATK na liniach KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
7/2002 16.05.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 2001 rok. JK Grażyna Bogacz
8/2002 16.05.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
9/2002 04.07.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia dodatkowej oferty związanej z promocją wakacyjną komunikacji zbiorowej. JK Grażyna Bogacz
10/2002 04.07.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu automatów biletowych. JK Grażyna Bogacz
11/2002 04.07.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 16/96 z dnia 24.09.1996 r. w sprawie: wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku łącznie z Członkiem Zarządu. JK Grażyna Bogacz
12/2002 28.08.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
13/2002 28.08.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. dotyczącej realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
14/2002 28.08.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: jednodniowej zmiany taryfy. JK Grażyna Bogacz
15/2002 28.08.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodów służbowych. JK Grażyna Bogacz
16/2002 20.09.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
17/2002 24.10.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
18/2002 24.10.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2003. JK Grażyna Bogacz
19/2002 21.11.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
20/2002 11.12.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: określenia kompetencji Z-cy Przewoniczącego Zarządu. JK Grażyna Bogacz
21/2002 30.12.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
22/2002 30.12.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2002 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 10.01.2002 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2002 r. JK Grażyna Bogacz
23/2002 30.12.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2003 r. JK Grażyna Bogacz
24/2002 30.12.2002 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy na świadczenie usług w komunikacji tramwajowej. JK Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.098 sekund