Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Temat Uchwały Wyświetl Opublikował Odpowiedzialna za treść
1/2004 08.01.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji Budżetu Związku na rok 2004. JK Grażyna Bogacz
2/2004 08.01.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: "Cennika opłat". JK Grażyna Bogacz
3/2004 22.01.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku łącznie z Przewodniczącym Zarządu.

Uchylona uchwałą nr 16/2004 z dnia 08.07.2004
JK Grażyna Bogacz
4/2004 22.01.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnień do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

Uchylona uchwałą nr 57/2016 z dnia 09.08.2016
JK Grażyna Bogacz
5/2004 19.02.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w roku 2004. JK Grażyna Bogacz
6/2004 4.03.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2003 r. JK Grażyna Bogacz
7/2004 4.03.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji za 2003 rok. JK Grażyna Bogacz
8/2004 13.04.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 8.01.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2004 r. JK Grażyna Bogacz
9/2004 15.04.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: wzajemnego honorowania biletów okresowych emitowanych przez KZK GOP i PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Uchylona uchwałą nr 26/2008 z dnia 18.03.2008r
JK Grażyna Bogacz
10/2004 23.04.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 25/97 z dnia 04.11.1997r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zasad obliczania upustów (prowizji) ze sprzedaży biletów.

Uchylona uchwałą nr 18/2007 z dnia 26.04.2007
JK Grażyna Bogacz
11/2004 23.04.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umów dotyczących warunków pilotażowego wdrożenia systemu sprzedaży biletów przez konduktorów JK Grażyna Bogacz
12/2004 13.05.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2003 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 25.03.2003 r. w sprawie cennika opłat JK Grażyna Bogacz
13/2004 13.05.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 36/2001 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 21.12.2001r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jednolitego tekstu.

Uchylona uchwałą LXXVII/6/2006 z dnia 23.05.2006
JK Grażyna Bogacz
14/2004 24.06.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 08.01.2004 r. w sprawie realzacji planu finansowego Związku na 2004 r. JK Grażyna Bogacz
15/2004 24.06.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: opracowania kompletnego wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.6 wraz ze studium wykonalności, oceną wpływu na środowisko i wszystkimi innymi wymaganymi załącznikami oraz opracowanie rozwiązania instytucjonalno-prawnego dla projektu pn. "Odnowa taboru atobusowego w obszarze KZK GOP w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi JK Grażyna Bogacz
16/2004 08.07.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.

Uchylona uchwałą nr 6/2006 z 23.02.2006
JK Grażyna Bogacz
17/2004 08.07.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: uzupełnienia założeń projektu "Modernizacja taboru autobusowego w komunikacji publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i działaniami informacyjnymi w latach 2004-2006 w regionie" JK Grażyna Bogacz
18/2004 08.07.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego JK Grażyna Bogacz
19/2004 05.08.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: jednodniowej zmiany taryfy JK Grażyna Bogacz
20/2004 05.08.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I półrocze 2004 roku. JK Grażyna Bogacz
21/2004 16.09.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 8.01.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2004 r. JK Grażyna Bogacz
22/2004 14.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 13.05.2004r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia tekstu jednolitego.

Uchylona uchwałą nr LXXVII/6/2006 z 23.05.2006r
JK Grażyna Bogacz
23/2004 14.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2003 z dnia 25.03.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie "Cennika opłat KZK GOP w Katowicach". JK Grażyna Bogacz
24/2004 14.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 25/97 z dnia 04.11.1997 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia "Zasad obliczania upustów (prowizji) ze sprzedaży biletów". JK Grażyna Bogacz
25/2004 14.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 08.01.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2004 rok. JK Grażyna Bogacz
26/2004 14.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego. JK Grażyna Bogacz
27/2004 28.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu cennika opłat. JK Grażyna Bogacz
28/2004 28.10.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: przebudowy lokalu użytkowego przy Placu Piastów 2 w Gliwicach z przeznaczeniem na Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP. JK Grażyna Bogacz
29/2004 12.11.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2005. Tekst uchwały:


Załączniki:
JK Grażyna Bogacz
30/2004 25.11.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 08.01.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2004 r. JK Grażyna Bogacz
31/2004 9.12.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. JK Grażyna Bogacz
32/2004 30.12.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr LXIX/10/2004 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 09.12.2004 r. dotyczącej wystąpienia KZK GOP z międzynarodowych organizacji:Association for European Transport oraz Access - Eurocities for New Mobility Culture. JK Grażyna Bogacz
33/2004 30.12.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr LXIX/11/2004 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 09.12.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. JK Grażyna Bogacz
34/2004 30.12.2004 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 08.01.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2004 r. JK Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.095 sekund