Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
18 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Wyświetl Data
opublikowania
Opublikował Odpowiedzialna za treść
45/2005 29.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 31/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
44/2005 15.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2006 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
43/2005 15.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały m 31/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
42/2005 15.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 15.12.2005r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr LXXIII/14/2005 z dnia 29.09.2005r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP" i wprowadzeniajednolitego tekstu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
41/2005 01.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 36/2005 z dnia l0.11.2005r. o przyjęciu projektu uchwaly w sprawie planu finansowego na rok 2006. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
40/2005 01.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy na świadczenie usług w komunikacji tramwajowej. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
39/2005 01.12.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcta projektu uchwały w sprawie zmtany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr LXXIII/14/2005 z dnia 29.09.2005r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP" i wprowadzenia jednolitego tekstu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
38/2005 10.11.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia wierzytelności KZK GOP z tytnłu należności pieniężnej w kwocie 63.400,10 zł przysługującej od Przedsiębiorstwa Projektowo-Realizacyjnego i Usługowego Budownictwa "Mostar" Spółka z o. o. w Sosnowcu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
37/2005 10.11.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 14/05 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.05.2005r. w sprawie windykacji należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
36/2005 10.11.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2006. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
35/2005 20.10.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2005 z 29 września 2005 r. w sprawie skierowania do sądu pozwu przeciwko PKM Bytom S.A. o zapłatę odszkodowania za utracone przez KZK GOP zyski wskutek naruszenia przez PKM Bytom S.A. postanowień umowy nr RS/29/DO/104/2004. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
34/2005 20.10.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: obowiązku kontroli biletów przez kierujących pojazdami.

Uchylona uchwałą nr 67/2008 z dnia 02.09.2008r.
22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
33/2005 29.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia nr LXXIII/15/2005 z dnia 29.09.2005 r. w sprawie podjęcia zobowiązania finansowego w latach 2006-2007 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wspomagającego rozliczenia z przewoźnikami i gminami na podstawie danych rozkładowych i wykonanej pracy przewozowej. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
32/2005 29.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: pomiarów wykorzystania oferty przewozowej na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
31/2005 29.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: skierowania do sądu pozwu przeciwko PKM Bytom S.A. o zapłatę odszkodowania za utracone przez KZK GOP zyski wskutek naruszenia przez PKM Bytom S.A. postanowień umowy nr RS/29/D0/104/2004. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
30/2005 29.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 31/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji p1anu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
29/2005 8.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
28/2005 8.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 31/12004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
27/2005 8.09.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2004 z dnia 08.07.2004 r. w sprawie wykazu pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.

Uchylona uchwałą nr 6/2006 z dnia 23.02.2006r.
22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
26/2005 18.08.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I pókocze 2005 roku. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
25/2005 18.08.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXX/2/2005 z dnia 24.02.2005r w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP" i ustalenia jej jednolitego tekstu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
24/2005 18.08.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy nr RS/29/D0/104/2004 w sprawie warunków pilotażowego wdrożenia systemu sprzedaży biletów przez konduktorów. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
23/2005 21.07.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: umów dotyczących warunków pilotażowego wdrożenia systemu sprzedaży biletów przez konduktorów. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
22/2005 21.07.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 31/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
21/2005 23.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego". 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
20/2005 23.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 23.06.2005r. w sprawie Cennika Opłat oraz Dnia Bez Samochodu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
19/2005 23.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy na obsługę bankową budżetu KZK GOP. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
18/2005 23.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2005 z dnia 07.04.2005 r. dotyczącej ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych w budynku przy ul. Barbary w Katowicach, stanowiących własność KZK GOP w Katowicach. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
17/2005 23.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia rabatu przy przewozie roweru na linii 221 w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2005r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
16/2005 9.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: pomiarów wykorzystania oferty przewozowej na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Komunikacyjny Związek komunalny GOP. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
15/2005 9.06.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wprzyjęcia projektu Uchwały w sprawie Cennika opłat i Dnia Bez Samochodu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
14/2005 18.05.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: windykacji należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
13/2005 18.05.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 31/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
12/2005 7.04.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych w budynku przy ul. Barbary w Katowicach, stanowiących własność KZK GOP w Katowicach. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
11/2005 7.04.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały nr L:XXI/7/2005 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 07.04.2005r. w sprawie finansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- działanie 1.1 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego" pn "Budowa zintegrowanego systemu monitoringu komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Górnośląskiej" 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
10/2005 17.03.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 1.1 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego" 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
9/2005 17.03.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2004r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
8/2005 17.03.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały m 31/2004 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 9.12.2004 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 r. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
7/2005 17.03.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2004 z dnia 08.07.2004 r. w sprawie wykazu pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.

Uchylona uchwałą nr 6/2006 z dnia 23.02.2006r.
22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
6/2005 17.03.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 2004 rok. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
5/2005 24.02.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 24.02.2005r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 22/2004 z dnia 14.10.2004r w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP" i wprowadzenia jednolitego tekstu tej Taryfy 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
4/2005 24.02.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 24.02.2005r. w sprawie Cennika opłat. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
3/2005 3.02.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 22/2004 z dnia 14.10.2004r w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP" i wprowadzenia jednolitego tekstu. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
2/2005 3.02.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Cennika opłat. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
1/2005 3.02.2005 Uchwała Zarządu w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2005. 22.08.2012 Adam Krakowczyk Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.097 sekund