Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Wyświetl Data
opublikowania
Opublikował Odpowiedzialna za treść
34/2006 14.12.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie kompletu dokumentów Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarządzania Transportem Miejskim KZK GOP 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
33/2006 29.11.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 6/2006 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 23.02.2006 w sprawie wyznaczenia pełnomocników do składania oœwiadczeń woli w imieniu Związku łącznie z Przewodniczącym Zarządu. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
32/2006 9.11.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 44/2005 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 15.12.2005r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2006r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
31/2006 9.11.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie opracowania p.t. "Diagnoza stanu systemu transportowego oraz plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP". 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
30/2006 9.11.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2007. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
29/2006 9.11.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2007. 10.04.2006 Jacek Rothkegel Grażyna Bogacz
28/2006 9.11.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiana uchwały nr 44/2005 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 15.12.2005r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2006r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
27/2006 12.10.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniajšcych do kontroli biletów. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
26/2006 28.09.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 44/2005 z dnia 15.12.2005r. w spreawie realizacji planu finansowego Związku na 2006 r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
25/2006 14.09.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do treœci projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w Katowicach. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
24/2006 14.09.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonywanie usług transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 25/2007 z dnia 17.05.2007r
22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
23/2006 14.09.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na opracowanie metody badań i wyliczania przychodowoœci oraz dochodowoœci linii komunikacyjnych w KZK GOP. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
22/2006 14.09.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla pracowników/kierowców przewoŸników obsługujących linie KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 118/2015 z dnia 1.12.2015r
22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
21/2006 14.09.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: wydatku na przeniesienie stanowiska monitoringu wizyjnego do budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
20/2006 24.08.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przystąpienie do prac nad "Diagnozą stanu systemu transportowego oraz planem rozwoju transportuzbiorowego w obszarze działania KZK GOP" 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
19/2006 24.08.2006 Uchwała Zarządu w sprawie:przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2006r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
18/2006 24.06.2006 Uchwała Zarządu w sprawie:okreœlenie utraconych przez KZK GOP dochodów ze sprzedaży biletów. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
17/2006 24.06.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: podjęcia działań dla przeniesienia własnoŚci akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna na rzecz miast aglomeracji katowickiej. 10.04.2008 Jacek Rothkegel Grażyna Bogacz
16/2006 24.06.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 44/2005 z dnia 15.12.2005r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2006r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
15/2006 08.06.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 44/2005 z dnia 15.12.2005r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2006r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
14/2006 08.06.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: wynagradzania za usługi zwišzane z kontrolš biletów

Uchylona uchwałą nr 40/2007 z dnia 09.08.2007r
22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
13/2006 08.06.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcie umowy na windykację należnoœci pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu œrodkami komunikacji miejskiej KZK GOP 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
12/2006 23.05.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 31/2008 z dnia 20.08.2008r
22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
11/2006 06.04.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: wniesienie apelacji od wyroku Sšdu Okręgowego w KAtowicach Wydział XIII Gospodarczy z dnia 20 .03.2006r. Sygn. akt: XIII GC 536/05/K 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
10/2006 06.04.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zacišgnięcia długoterminowej pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
9/2006 06.04.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przekazania skargi PKM Bytom S.A. w Bytomiu na odmowę udostępniania informacji publicznej do sądu administracyjnego oraz wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania KZK GOP przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
8/2006 06.04.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 2005r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
7/2006 16.03.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2005r. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
6/2006 23.02.2006 Uchwała Zarządu w sprawie:wyznaczenia pełnomocników do składania oœwiadczeń woli w imieniu Związku łącznie z Przewodniczącym Zarządu

Uchylona uchwałą nr 25/2007 z dnia 17.05.2007r
22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
5/2006 23.02.2006 Uchwała Zarządu w sprawie:wykonania projektu budowlanego remontu wraz z branżami w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach będącego własnością KZK GOP. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
4/2006 23.02.2006 Uchwała Zarządu w sprawie:wykonania okablowania strukturalnego i dedykowanego instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Barbary 21A 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
3/2006 02.02.2006 Uchwała Zarządu w sprawie:modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Barbary 21A będącego własnością KZK GOP 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
2/2006 02.02.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: wynagradzania za usługi związane z kontrolą biletów

Uchylona uchwałą nr 40/2007 z dnia 09.08.2007r
22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
1/2006 02.02.2006 Uchwała Zarządu w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2006. 22.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.095 sekund