Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
30 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Wyświetl Data
opublikowania
Opublikował Odpowiedzialna za treść
106/2008 30.12.2008 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 103/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
105/2008 30.12.2008 Uchwała w sprawie przyjęcia zakresu pomiarów napełnień i badań ankietowych, które przeprowadzone zostaną w 2009 roku. 08.01.2009 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
104/2008 16.12.2008 Uchwała w sprawie: zawarcia aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżšcym oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Kredyt Bank S.A. z siedzibš w KAtowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
103/2008 16.12.2008 Uchwała w sprawie: zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
102/2008 16.12.2008 Uchwała w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
101/2008 16.12.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008 r.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
100/2008 16.12.2008 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2023r. Tekst uchwały:


Załącznik:
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
99/2008 02.12.2008 Uchwała w sprawie:zmiany uchwały Zarzšdu 79/2008 z dnia 4.11.2008 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2009. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
98/2008 02.12.2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zamówienia PKM Sosnowiec sp. z o.o. na przekazanie KZK GOP danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
97/2008 18.11.2008 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
96/2008 18.11.2008 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Strategii działania KZK GOP na lata 2008-2020. Częœć pierwsza:


Częœć druga:
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
95/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 39/2007 z 09.08.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce Tramwaje Śląskie S.A. poręczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
94/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
93/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
92/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
91/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
90/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
89/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
88/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
87/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
86/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
85/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
84/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
83/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
82/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie:miany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 22/2006 z dnia 14 września 2006r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla pracowników/kierowców przewoźników obsługujących linie KZK GOP. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
81/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie:zasad określania odpłatności za organizowanie usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej na terenie gminy nie będących uczestnikami KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 97/2011 z 22.11.2011
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
80/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie:rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na potrzeby aplikacji o Środki EFRR w ramach Działania 7.2 Transport Publiczny RPO WSL 2007-2013. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
79/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2009. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
78/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 41/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 24.06.2008 r. w sprawie podpisania umowy na organizowanie i współfinansowanie usług przewozu pasażerów na terenie gminy Piekary Śląskie liniami komunikacji autobusowej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
77/2008 04.11.2008 Uchwała w sprawie: okreŚlenia wysokoŚci wynagrodzenia za czynnoŚci związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o trasie przejazdu oraz wizyjnego monitoringu pojazdów. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
76/2008 21.10.2008 Uchwała w sprawie: zakupu mebli biurowych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
75/2008 21.10.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
74/2008 30.09.2008 Uchwała w sprawie: dalszej współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach w ramach Porozumienia taryfowo-biletowego zawartego w dniu 12.10.1994 roku. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
73/2008 30.09.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
72/2008 16.09.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r. Tekst uchwały:


Załącznik:
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
71/2008 16.09.2008 Uchwała w sprawie: rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej, okreŚlenia wartoŚci zamówienia oraz odstąpienia od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
70/2008 16.09.2008 Uchwała w sprawie: zawarcia umowy dotyczącej udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomoŚci położonej przy ul Barbary 21A w Katowicach. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
69/2008 16.09.2008 Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCII/42/2008 z dnia 16 wrzeŚnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczącej zasad udzielania upustów za sprzedaż biletów KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 38/2016 z 07.06.2016
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
68/2008 16.09.2008 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki zaciągniętego/ zaciągniętej przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
67/2008 02.09.2008 Uchwała w sprawie: wdrażania dodatkowych usług związanych z wykonywaniem przewozów na liniach komunikacji pblicznej KZK GOP, w tym: kontroli biletów przez kierująch pojazdami, dynamicznej informacji pasażerskiej o trasie przejazdu oraz monitoringu wizyjnego pojazdów. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
66/2008 02.09.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczšcej zasad udzielania upustów za sprzedaż biletów KZK GOP. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
65/2008 02.09.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomoŚci położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
64/2008 12.08.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S. A. w Chorzowie na Świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
63/2008 12.08.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2008 roku. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
62/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XCI/37/2008 z dnia 22.07.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
61/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XCI/36/2008 z dnia 22.07.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
60/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:wykonania uchwały Zgromadzenia Nr XCI/33/2008 w sprawie okreŚlenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoŚci KZK GOP z tytułu należnoŚci pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należnoŚci oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
59/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:zawarcia umowy na obsługę bankową budżetu KZK GOP. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
58/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008 r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
57/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie: zakończenia współpracy w ramach Porozumienia w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej, z dnia 12.10.1994 roku, zawartego pomiędzy KZK GOP i MZKP w Tarnowskich Górach. Tekst uchwały


Załšcznik


Uchylona uchwałą nr 74/2008 z 30.09.2008
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
56/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Statutowej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
55/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Statutowej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
54/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
53/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Regulaminu wyboru Komisji Statutowej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
52/2008 22.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
51/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie: akceptacji wyboru wykonawcy opracowania projektu funkcjonalno-technicznego wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
50/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
49/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
48/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie okreŚlenia wysokoŚci wynagrodzenia Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
47/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie okreŚlenia wysokoŚci wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
46/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie okreŚlenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoŚci KZK GOP z tytułu należnoŚci pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należnoŚci oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
45/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
44/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
43/2008 12.07.2008 Uchwała w sprawie:zmiany Uchwały nr 42/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 24.06.2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
42/2008 24.06.2008 Uchwała w sprawie:zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
41/2008 24.06.2008 Uchwała w sprawie: podpisania umowy na organizowanie i współfinansowanie usług przewozu pasażerów na terenie gminy Piekary Śląskie liniami komunikacji autobusowej. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
40/2008 24.06.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 37/2008 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 10.06.2008r. wsprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwišzku Komunalnego GOP na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
39/2008 10.06.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/16/2008 w sprawie zmiany "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
38/2008 10.06.2008 Uchwała w sprawie: podpisania aneksu nr 11 do Porozumienia z dnia 12.10.1994r. zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
37/2008 10.06.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
36/2008 10.06.2008 Uchwała w sprawie:zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
35/2008 10.06.2008 Uchwała w sprawie:wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich S.A. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
34/2008 27.05.2008 Uchwała w sprawie:zmiany uchwały Zarządu KZK GOPnr 72/2007 z dnia 13.12.2007 w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczania pełnomocników do składania oœwiadczeń woli w imieniu Związku.

Uchylona przez uchwałę nr 23/2010 z 13.04.2010
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
33/2008 13.05.2008 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwał Zarządu KZK GOP nr 20/2008, 23/2008 i 24/2008 oraz podpisywania umowy na wykorzystywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 57, 80 i 288. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
32/2008 13.05.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich S.A. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
31/2008 13.05.2008 Uchwała w sprawie:Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 25/2013

z 19.03.2013
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
30/2008 15.04.2008 Uchwała w sprawie:zwolnienia grupy pasażerów z obowiązku uiszczania opłat za przewóz oraz okreœlenie zasad korzystania z tego uprawnienia. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
29/2008 15.04.2008 Uchwała w sprawie:rozliczenia dotacji Gmin za 2007 rok. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
28/2008 15.04.2008 Uchwała w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
27/2008 01.04.2008 Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania KZK GOP na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich S.A. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
26/2008 18.03.2008 Uchwała w sprawie: wzajemnego honorowania biletów okresowych emitowanych przez KZK GOP i "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
25/2008 18.03.2008 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
24/2008 04.03.2008 Uchwała w sprawie: przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 80 i 288.

Uchylona uchwałą nr 33/2008 z 13.05.2008
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
23/2008 04.03.2008 Uchwała w sprawie: przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57.

Uchylona uchwałą nr 33/2008 z 13.05.2008
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
22/2008 04.03.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2007r.. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
21/2008 19.02.2008 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 66/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 29.11.2007r. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
20/2008 19.02.2008 Uchwała w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę linii nr 57, 80, 288 w zwišzku z wnioskiem Prezydenta Miasta Gliwice dotyczącym zmiany relacji, rozkładu jazdy i obsady taborowej linii autobusowej nr 57.

Uchylona uchwałą nr 33/2008 z 13.05.2008
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
19/2008 19.02.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projektu wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
18/2008 19.02.2008 Uchwała w sprawie: zaciągania zobowiązań i podpisywania dokumentów w związku z realizacją projektu Śląska Karta Usług Publicznych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 . 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
17/2008 19.02.2008 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
16/2008 05.02.2008 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 18.10.2007r. w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
15/2008 05.02.2008 Uchwała w sprawie:propozycji przekształceń organizacyjno-własnoœciowych Spółki Tramwaje Śląskie S.A. i uczestnictwa finansowego gmin w programie inwestycyjnym modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
14/2008 05.02.2008 Uchwała w sprawie: aneksu do umowy z Tramwajami Śląskimi S.A. w Chorzowie na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej na obszarze objętym trakcją tramwajową. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
13/2008 05.02.2008 Uchwała w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2008. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
12/2008 22.01.2008 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na podpisasnie umowy z PKM Sosnowiec sp. z o.o. na przekazywanie KZK GOP danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem "Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec". 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
11/2008 22.01.2008 Uchwała w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
10/2008 22.01.2008 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 18.10.2007r. w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
9/2008 22.01.2008 Uchwała w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na windykację należnoœci pochodzšcych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu œrodkami komunikacji miejskiej KZK GOP i upoważnienia do podpisywania umowy z wykonawcą. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
8/2008 22.01.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXVII/6/2008 z 17.01.2008r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym transporcie zbiorowym. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
7/2008 22.01.2008 Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXVII/7/2008 z 17.01.2008r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
6/2008 17.01.2008 Uchwała w sprawie: wniosku Komisji Rozwoju z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie zwiększenia uprawnień na przejazdy na podstawie biletu obowiązujšcego na terenie 2 gmin. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
5/2008 08.01.2008 Uchwała w sprawie: określania warunków udziału w postępowaniach przetargowych na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej KZK GOP

Uchylona uchwałą nr 86/2015

z 22.09.2015
20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
4/2008 08.01.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr LXXVIII/14/2006 z 14.09.2006r. w srawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym transporcie zbiorowym. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
3/2008 08.01.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
2/2008 08.01.2008 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyznania dodatku specjalnego Przewodniczącemu Zarządu KZK GOP w Katowicach oraz upoważnienia Przewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach do dokonywania wszelkich czynnoœci z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu KZK GOP w Katowicach. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
1/2008 08.01.2008 Uchwała w sprawie: wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w sprawie skrócenia terminu zakazu zbywania przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomoœci. 20.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.094 sekund