Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
25 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
84/2010 21.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: rzyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie okreœlenia zakresu obowiązków i wysokoœci wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
83/2010 21.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
82/2010 21.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2010r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r.
81/2010 21.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 57/2010 z dnia 9.11.2010r. o przyjeciu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018
80/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
79/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla nieetatowych Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
78/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjecia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastepcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgromadzenia i członków Komisji.
77/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
76/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
75/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjecia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju.
74/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Regulaminu wyboru Komisji Rozwoju.
73/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Rozwoju.
72/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
71/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
70/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
69/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
68/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
67/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
66/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego , Zastępców Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
65/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
64/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjengo Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
63/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP.
62/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
61/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2010 roku".
60/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010 roku".
59/2010 7.12.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 56/2010 z dnia 9.11.2010r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2011.
58/2010 23.11.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010 r.
57/2010 9.11.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018.
56/2010 9.11.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2011 r.
55/2010 26.10.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za III kwartały 2010 roku
54/2010 26.10.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia z 8.12.2009 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r.
53/2010 26.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP NR 31/2008 z dnia 13.05.2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP

Uchylona uchwałą nr 25/2013

z 19.03.2013
52/2010 28.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: akceptacji zmian w dokumentacji aplikacyjnej dotyczacej projektu Śląska Karta Usług Publicznych oraz upoważnienia Przewodniczącego Zarządu KZK GOP do wprowadzania zmian w dokumentacji projektu ŚKUP
51/2010 14.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na 2011 rok i udostępnienia ich w witrynie internetowej KZK GOP
50/2010 14.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CIII/27/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Barbary 21A - będącego własnością KZK GOP.
49/2010 14.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIII/25/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zgody na udostępnienie terenu działki 21/4 mapa 31 w Katowicach na rzecz Miasta Katowice na cele budowlane, na dokonanie nakładów na tej działce oraz na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Katowice części tej działki, na której zostały wykonane roboty budowlane.
48/2010 14.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIII26/2010 z dnia 14.09.2010 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/18/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności przesyłu na stanowiącej własność KZK GOP nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
47/2010 14.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych
46/2010 14.09.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Barbary 21A
45/2010 3.08.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/18/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności na stanowiącej własność KZK GOP nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
44/2010 3.08.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zgody na udostępnienie terenu działki 21/4 mapa 31 w Katowicach na rzecz Miasta Katowice na cele budowlane, na dokonanie nakładów na tej działce oraz na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Katowice części tej działki, na której zostały wykonane roboty budowlane
43/2010 3.08.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009 r.
42/2010 3.08.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za II kwartał 2010 roku.
41/2010 3.08.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2010 roku wraz z załącznikiem.
40/2010 3.08.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 33/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92, 132, 184, 198, 199.
39/2010 6.07.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: sprzedaży spółce Vattenfall Distributon Poland S.A. urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w stacji transformatorowej K576 położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A, będącej własnością KZK GOP.
38/2010 6.07.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku.
37/2010 6.07.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych.
36/2010 6.07.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.
35/2010 6.07.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
34/2010 15.06.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komitetu Sterującego projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Uchylona przez uchwałę nr 57/2012

z 27.09.2012
33/2010 15.06.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej 14, 92, 132, 184, 198, 199.
32/2010 25.05.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: nienaliczania odsetek gminie Psary od nieterminowych wpłat na dofinansowanie komunikacji za rok 2009.
31/2010 25.05.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego na 2010r.
30/2010 11.05.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2010r.
29/2010 11.05.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2009 rok.
28/2010 11.05.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych.
27/2010 27.04.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Sławomira Malinowskiego orzeczeniem Sądu z 12.04.2000r.
26/2010 27.04.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP z 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
25/2010 27.04.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 25/2013

z 19.03.2013
24/2010 27.04.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I kwartał 2010 roku.
23/2010 13.04.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.
22/2010 13.04.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie dostosowania uchwały XCIX/24/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2010r. do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
21/2010 30.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w centralnej części aglomeracji.
20/2010 30.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz Komunikacją Kolejową Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
19/2010 30.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności na stanowiącej własność KZK GOP nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
18/2010 30.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty zobowiązań z tego tytułu przypada w latach następnych.
17/2010 30.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2009 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2009r.
16/2010 16.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr: 14, 92, 132, 184, 198, 199.
15/2010 16.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r.

Uchylona przez uchwałę nr 22/2010 z 13.04.2010
14/2010 16.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2009r.
13/2010 16.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za IV kwartał 2009 roku.
12/2010 02.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do Umowy o realizację wspólnego projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
11/2010 02.03.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną Tramwaje Śląskie S. A. w Chorzowie.
10/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
9/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP na 2010 rok.
8/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2009 roku.
7/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010 roku.
6/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2009 roku.
5/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCIX/26/2009 z dnia 08.12.2009r. w sprawie zmiany taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
4/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Zarządu KZK GOP nr 1/2010 z dnia 05.01.2010r.
3/2010 16.02.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej z Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S.A.” w Chorzowie.
2/2010 05.01.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
1/2010 05.01.2010 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w centralnej części aglomeracji.
Tworzenie strony: 0.098 sekund