Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
23 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
94/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
93/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalnosci Komisji Rozwoju KZK GOP w 2012 r."
92/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2013 r."
91/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2013 r."
90/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP
89/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin
88/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
87/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź
86/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr 19/2012 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
85/2012 18.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
84/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice
83/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 6 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S.A." w Chorzowie.
82/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
81/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 65/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030.
80/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Katowice
79/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Piekary Śląskie
78/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
77/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Członka Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
76/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie odwołania Członka Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
75/2012 04.12.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
74/2012 20.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
73/2012 20.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu
72/2012 20.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim doczącego organizowania publicznego transporu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
71/2012 20.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do Zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego organizownia publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
70/2012 20.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
69/2012 06.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 1490/11
68/2012 06.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 1518/11
67/2012 06.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 56/2012 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofnansowanie projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe
66/2012 06.11.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
65/2012 23.10.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030
64/2012 23.10.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2013 r.
63/2012 23.10.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXV/19/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie określenia zasad polityki taryfowej
62/2012 9.10.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwišzku Komunalnego GOP na 2012 r.
61/2012 27.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2012 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
60/2012 27.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 45/2012 z dnia 7.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku.
59/2012 27.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Sosnowiec.
58/2012 27.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świetochłowice.
57/2012 27.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komitetu Sterującego projektu "Ślšska Karta Usług Publicznych".
56/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe.
55/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 38/2010 z dnia 6.07.2010 w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku.
54/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 40/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie wynagradzania za usługi związane z kontrolą biletową.
53/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia odsetek Gminy Sosnowiec z tytułu nieterminowych wpłat gminy na dofinansowanie do komunikacji.
52/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2013.
51/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2012-2030.
50/2012 11.09.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
49/2012 7.08.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
48/2012 7.08.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
47/2012 7.08.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia terminu spłaty zobowiązań Gminy Świętochłowice.
46/2012 7.08.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku.
45/2012 7.08.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku.
44/2012 7.08.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
43/2012 03.07.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia umowy wsparcia pomiędzy KZK GOP, Tramwajami Śląskimi S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
42/2012 03.07.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczącej określenia zasad polityki taryfowej
41/2012 03.07.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

Uchylona uchwałą nr 81/2015

z 8.09.2015
40/2012 26.06.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
39/2012 26.06.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
38/2012 26.06.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 35/2010 Zarządu KZK GOP z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"
37/2012 19.06.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich
36/2012 5.06.2012r. Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
35/2012 22.05.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 6 do umowy na świadczenie usług przewozu pazażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje źląskie S.A." w Chorzowie

Uchylona uchwałą nr 83/2012

z 4.12.2012
34/2012 22.05.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 634, 637, 809
33/2012 22.05.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57
32/2012 08.05.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2012-2030
31/2012 08.05.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
30/2012 08.05.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2011 r.
29/2012 24.04.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały nr 23/2012 w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
28/2012 24.04.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia wzorów umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych dla przewoźników transportu smochodowego oraz dla firmy Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów użyczenia
27/2012 10.04.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23
26/2012 10.04.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 19/2012 z dnia 13.03.2012 r. dotyczącej wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
25/2012 10.04.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2011 r.
24/2012 10.04.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2011 r.
23/2012 27.03.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
22/2012 27.03.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
21/2012 27.03.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komuniikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
20/2012 27.03.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011
19/2012 13.03.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku.
18/2012 13.03.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
17/2012 28.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 140, 634, 637, 809
16/2012 28.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57
15/2012 28.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2011.
14/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
13/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXII/3/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
12/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
11/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
10/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2011 roku".
9/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2011 roku".
8/2012 14.02.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2012-2030.
7/2012 31.01.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
6/2012 31.01.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
5/2012 31.01.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia umowy na zaprojektowanie wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu.
4/2012 31.01.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności Gminy Świętochłowice.
3/2012 31.01.2012 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
2/2012 11.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności zaległości Gminy Sosnowiec.
1/2012 11.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
Tworzenie strony: 0.094 sekund