Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
4 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
105/2013 27.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany uchwały nr CXXII/26/2013 z dnia 3.12.2013 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2014-2020
104/2013 27.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
103/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2014 r."
102/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy.
101/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Ślšskim dotyczšcego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich
100/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwš "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166" w granicach administracyjnych Gminy Lędziny
99/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
98/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
97/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
96/2013 14.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
95/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.
94/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 7 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółkš Akcyjną "Tramwaje Śląskie S.A." w Chorzowie.
93/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 6 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/tz/2013 (PO/4/DO76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji do linii komunikacyjnej nr 636 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Ornontowice.
92/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 78/2013 z 22.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2014-2020.
91/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 79/2013 z 22.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na 2014 rok
90/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 79/2013 z 22.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na 2014 rok
89/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwišązku Komunalnego GOP na 2013 r.
88/2013 03.12.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Gminš Tychy dotyczącego przystąpienia do systemu Śląska Karta Usług Publicznych w zakresie zadań związanych z organizowaniem komunikacji publicznej przez MZK Tychy
87/2013 19.11.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
86/2013 19.11.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
85/2013 19.11.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
84/2013 05.11.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
83/2013 05.11.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia aneksu nr 5 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji do linii komunikacyjnej nr 636 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Orzesze
82/2013 05.11.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 79, 107, 125,200, 721, 722, 904N
81/2013 22.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywania usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji katowickiej
80/2013 22.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy CzeladŸ
79/2013 22.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2014 r.
78/2013 22.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2014-2020
77/2013 08.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatnoœci dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin
76/2013 08.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie okreslenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych majšcych charakter cywilnoprawny, które przypadajš KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publicznš oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia
75/2013 08.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVII/32/2012 z dznia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
74/2013 08.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2013-2030
73/2013 08.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu KZK GOP nr 7/92 z dnia 5.05.1992 r. w sprawie Regulaminu Pracy Zarządu KZK GOP
72/2013 08.10.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: skierowania do konsultacji projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
71/2013 24.09.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
70/2013 24.09.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
69/2013 24.09.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
68/2013 10.09.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bobrowniki
67/2013 10.09.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2014
66/2013 10.09.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP na 2013 r.
65/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
64/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 57/2012 Zarządu KZK GOP w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Śląska Karta Usług Publicznych".
63/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
62/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 45/2013 z dnia 04.06.2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP w Katowicach
61/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
60/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP na 2013 r.
59/2013 06.08.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku
58/2013 09.07.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia wzoru umowy użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzšcych infrastrukturę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla przewoŸników transportu samochodowego oraz upoważnienia członków
57/2013 09.07.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji
56/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
55/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2013-2030
54/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: wypowiedzenia przez KZK GOP członkostwa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
53/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
52/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 4 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczšcego zmiany terminu obowiązywania porozumienia dla linii komunikacyjnych o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Ornontowice
51/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
50/2013 18.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP
49/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
48/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
47/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wynagrodzenia dla nieetatowych członków Zarządu Komunkacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
46/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
45/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą nr 70/2013

z 24.09.2013
44/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego Województwa Śląskiego
43/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXII/5/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
42/2013 04.06.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166" w granicach administracyjnych Gminy Lędziny
41/2013 07.05.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2012 r.
40/2013 07.05.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 28/2010 z 11 maja 2010 roku dotyczącej przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych
39/2013 23.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
38/2013 23.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad obciążania ceny nabycia wozokilometra w komunikacji tramwajowej kosztami operatora tramwajowego pokrywanymi przez KZK GOP w formie wynagrodzenia na podstawie umowy przewozowej

Uchylona uchwałą nr 62/2016

z 06.09.2016
37/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
36/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach" i przedstawienia do uchwalenia Zgromadzeniu Związku.
35/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
34/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2012 r.
33/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2012 r.
32/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012.
31/2013 09.04.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany terminu obowiązywania porozumienia dla linii komunikacyjnych o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Bieruń.
30/2013 19.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
29/2013 19.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
28/2013 19.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CX/44/2011 z dnia 8.11.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
27/2013 19.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CX/43/2011 z dnia 8.11.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
26/2013 19.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
25/2013 19.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Uchylona uchwałą nr 45/2013

z 4.06.2013
24/2013 05.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 d porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim nr PO/80/DO/743/12 z dnia 25.02.2013 r. dotyczącego zmiany terminu przekazania transz miesięcznych za miesiąc luty i marzec 2013 r.
23/2013 05.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2013-2030
22/2013 05.03.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2012
21/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
20/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2013 Zarządu KZK GOP z dnia 22 stycznia 2013 r. ws. wysokości i naliczania kar za I etap pierwszej części zamówienia na: dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.).
19/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
18/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice.
17/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
16/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Sosnowiec.
15/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego objęcia porozumieniem linii komunikacyjnych o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Bieruń.
14/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach i skierowaniu go do konsultacji społecznych.
13/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych związanych z operatorami transportu autobusowego i Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S.A." w Chorzowie.
12/2013 19.02.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 57/2012 Zarządu KZK GOP w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Śląska Karta Usług Publicznych".
11/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczenia kar za I etap pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.).
10/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 r.".
9/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
8/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź.
7/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bobrowniki.
6/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.
5/2013 22.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
4/2013 07.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2013 roku i w latach następnych.
3/2013 07.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 81/2015

z 8.09.2015
2/2013 07.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2010 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku.
1/2013 07.01.2013 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 25/2013

z 19.03.2013
Tworzenie strony: 0.097 sekund