Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
113/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
112/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014 r.
111/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zatrudnienia oraz określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
110/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
109/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
108/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
107/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
106/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
105/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach.
104/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
103/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
102/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach.
101/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP
100/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP
99/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP
98/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
97/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju w 2014r.
96/2014 16.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014r.
95/2014 2.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy
94/2014 2.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 609, 634, 637
93/2014 2.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku(dotyczy Gliwic)
92/2014 2.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
91/2014 2.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia z MZK Tychy umowy o zasadach dystrybucji jednorazowych biletów papierowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach za pośrednictwem infrastruktury KZK GOP w Katowicach.
90/2014 2.12.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014 r.
89/2014 18.11.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego zmiany terminu obowiązywania porozumienia dla linii komunikacyjnej o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Rudziniec
88/2014 4.11.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Akceptację Kart
87/2014 4.11.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego
86/2014 4.11.2014 Uchwała nr 86/2014 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014 r.
85/2014 21.10.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
84/2014 21.10.2014 Uchwała nr 84/2014 Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
83/2014 21.10.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2015r.
82/2014 21.10.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020.
81/2014 21.10.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r.
80/2014 21.10.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 14 do Porozumienia z MZKP w Tarnowskich Górach
79/2014 7.10.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2014 r.
78/2014 23.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 70/2011 z dnia 30.09.2011r. w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
77/2014 23.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 54/2014 z dnia 29.05.2014r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla przewoźników transportu samochodowego oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów użyczenia
76/2014 23.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin
75/2014 23.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź
74/2014 23.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
73/2014 11.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
72/2014 11.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
71/2014 11.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2015
70/2014 11.09.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Akceptację ePrzelewów, która zostanie zawarta pomiędzy firmą eCard, KZKGOP i mBankiem S.A.
69/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego
68/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczenia kary umownej za Etap 2 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r.)
67/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
66/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku
65/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksów do umów na wykonywanie autobusowego transportu publicznego nr: PO/68/PZ/505/DO/586/13, PO/54/PZ/299/DO/432/07, PO/29/PZ/316/DO/360/12 w zakresie logowania w urządzeniach mobilnych Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
64/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wynajmowanego pomieszczenia w Chorzowie przy ul. Rynek 8/1, przeznaczonego na Punktu Obsługi Pasażera KZK GOP
63/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.
62/2014 05.08.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 70/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
61/2014 17.06.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
60/2014 17.06.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
59/2014 03.06.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N
58/2014 03.06.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia z operatorami transportu autobusowego i Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S.A.” w Chorzowie aneksów do umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych
57/2014 20.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
56/2014 20.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego
55/2014 20.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu dotyczącego weryfikacji poziomu finansowania usług autobusowego transportu publicznego realizowanych na podstawie umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 z dnia 31.10.2013 r. w części dotyczącej realizacji zadań przewozowych w Rejonie II
54/2014 20.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 58/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla przewoźników transportu samochodowego oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów użyczenia
53/2014 20.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
52/2014 20.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
51/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
50/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2013 roku”.
49/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
48/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/26/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2014-2020.
47/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r.
46/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego oraz podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92, 132, 184, 198, 199
45/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: Uchwała Zarządu w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem
44/2014 06.05.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2013 r.
43/2014 15.04.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 35/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 25.03.2014 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N
42/2014 15.04.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
41/2014 15.04.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 22, 600, 663
40/2014 15.04.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia rekomendacji w zakresie uwag i opinii zebranych w trakcie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”
39/2014 15.04.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 11/2014 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dn. 28.01.2014 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”
38/2014 15.04.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzno
37/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Gminą Lędziny nr PO/91/DO/829/13 z dnia 27.12.2013 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166" w granicach administracyjnych Gminy Lędziny
36/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N
35/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
34/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na przebudowę strefy wejściowej i dobudowę węzła sanitarnego do budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach
33/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2013 r.
32/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2013 r.
31/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013
30/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczania kary umownej za pierwszą część zamówienia na: "Zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę profesionalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu" w ramach Umowy nr PI/1/PZ/35/DO/50/12
29/2014 25.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia Ogólnych Warunków Umowy na prowadzenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych
28/2014 11.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 13 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Miedzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
27/2014 11.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
26/2014 11.03.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2013
25/2014 25.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2014 r."
24/2014 25.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2013 r."
23/2014 25.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
22/2014 25.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 13/KT/2014 (PO/3/DO/19/14) z dnia 20.01.2014 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji do linii komunikacyjnej nr 194 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny
21/2014 25.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego rozliczenia zadania realizowanego w 2013 r. polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich
20/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2010 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
19/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad przeprowadzania zmian rozkładów jazdy i form publikacji informacji o rozkładach jazdy
18/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu zrównowazonego rozwoju publicznego transporu zbiorowego dla obszaru właściwości organizotora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy
17/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 79, 107, 125, 200, 721, 722, 904N
16/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia nalezności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
15/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
14/2014 11.02.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
13/2014 28.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
12/2014 28.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 8.01.2008 r. w sprawie określenia warunków udziału w postępowaniach przetargowych na wykonywania usług autobusowego transporu publicznego na liniach komunikacji miejskiej KZK GOP.
11/2014 28.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). .
10/2014 28.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 88/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Gminą Tychy dotyczącego przystąpienia do systemu Śąska Karta Usług Publicznych w zakresie zadań związanych z organizowaniem komunikacji publicznej przez MZK Tychy.
9/2014 28.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzno.
8/2014 28.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
7/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2014 roku i w latach następnych.
6/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 22, 600, 663.
5/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice.
4/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Ruda Śląska.
3/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź.
2/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
1/2014 14.01.2014 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 105/2013 z 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej KZK GOP na lata 2014-2020.
Tworzenie strony: 0.096 sekund