Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
12 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
122/2015 15.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia rekomendacji w zakresie uwag i opinii zebranych w trakcie konsultacji społecznych
121/2015 15.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015
120/2015 15.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2015
119/2015 01.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r.
118/2015 01.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad sprzedaży elektronicznych biletów rocznych
117/2015 01.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 81/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 08.09.2015 roku
116/2015 01.12.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
115/2015 27.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2015 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
114/2015 17.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP ustalonej uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2014 r.
113/2015 17.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru
112/2015 17.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad sprzedaży elektronicznych biletów

Uchylona uchwałą nr 118/2015

z 1.12.2015
111/2015 17.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
110/2015 17.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 93/2015 Zarządu KZK GOP z 20.10.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP
109/2015 17.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2015 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r
108/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu
107/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Drugiego Zastępcy
106/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Członków Zarządu
105/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
104/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie odwołania Z-cy Przewodniczącego Zarządu oraz Członków Zarządu
103/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
102/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie:przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/14/2006 z dnia 14.09.2006r.
101/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
100/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: opóźnienia w wykonaniu prac Etapu 4
99/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
98/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
97/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
96/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 87/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 22 września 2015 r.
95/2015 03.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
94/2015 20.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP
93/2015 20.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie planu finansowego na rok 2016r.
92/2015 20.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
91/2015 20.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 15 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku
90/2015 20.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską w dniu 1.11.2015r.
89/2015 16.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 87/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 22 września 2015 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii przyspieszonej nr 820
88/2015 06.10.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
87/2015 22.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
86/2015 22.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: określania warunków udziału oraz niektórych innych postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówien
85/2015 22.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z PKM Katowice Sp. z o.o.
84/2015 22.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
83/2015 22.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
82/2015 08.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania KZK GOP
81/2015 08.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
80/2015 08.09.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2016
79/2015 25.08.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
78/2015 25.08.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
77/2015 25.08.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
76/2015 25.08.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
75/2015 25.08.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
74/2015 25.08.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 70/2011 z dnia 30.08.2011 r.
73/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 30/2011 z 1.04.2011 r.
72/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na dokończenie dobudowy węzła sanitarnego
71/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8)
70/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1)
69/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
68/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 48/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
67/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
66/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 46/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
65/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 45/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
64/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego KZK GOP
63/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
62/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice
61/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP
60/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia do KZK GOP Miasta Lędziny
59/2015 07.07.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia
58/2015 23.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
57/2015 23.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13
56/2015 11.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
55/2015 11.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
54/2015 11.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bobrowniki
53/2015 11.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

Uchylona uchwałą nr 81/2015

z 8.09.2015
52/2015 11.06.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umów na prowadzenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych
51/2015 26.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 88/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 4 listopada 2014 r. zatwierdzającej projekt Umowy o Akceptację Kart, która zostanie zawarta pomiędzy firmą Elavon FSL, KZK GOP i mBankiem S.A.
50/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczenia kary umownej za Etap 3 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP
49/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych
48/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego
47/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu wzorca Umowy o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych
46/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu wzorca Umowy o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych
45/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK.
44/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały Zarządu 40/2015 z dnia 28.04.2015r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2015-2020.
43/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 39/2015 z dnia 28.04.2015r. o przyjęciu projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2015.
42/2015 12.05.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2014 r.
41/2015 28.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 5 nrUDA-RPSL.02.02.00-00-064 do umowy o dofinansowanie projektu ŚLąSKA na dofinansowanie projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”.
40/2015 28.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2015-2020.
39/2015 28.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015r.
38/2015 28.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
37/2015 28.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzno
36/2015 14.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
35/2015 14.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014 r.
34/2015 14.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2014 r.
33/2015 14.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2015 r.”
32/2015 14.04.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
31/2015 24.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umów na prowadzenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych
30/2015 24.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
29/2015 24.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
28/2015 24.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014
27/2015 10.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 634, 609, 637.
26/2015 10.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
25/2015 10.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2014
24/2015 10.03.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
23/2015 24.02.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
22/2015 24.02.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego rozliczenia zadania realizowanego w 2014 r.
21/2015 24.02.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego
20/2015 10.02.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
19/2015 10.02.2015 zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
18/2015 10.02.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
17/2015 10.02.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 70/2013 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 24.09.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
16/2015 27.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
15/2015 27.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
14/2015 27.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2015r.”
13/2015 27.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich
12/2015 27.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 28/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie przyjęcia wzorów umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych dla przewoźników transportu samochodowego oraz dla firmy Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów użyczenia
11/2015 27.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 91/2014 z dnia 2.12.2014 r. w sprawie zawarcia z MZK Tychy umowy o zasadach dystrybucji jednorazowych biletów papierowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach za popośrednictwem infrastruktury KZK GOP w Katowicach
10/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166” w granicach administracyjnych Gminy Lędziny.
9/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany statutu KZK GOP w Katowicach
8/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju
7/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju
6/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju
5/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie regulaminu wyboru Komisji Rozwoju
4/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Rozwoju
3/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
2/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
1/2015 13.01.2015 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2015 roku i w latach następnych.
Tworzenie strony: 0.093 sekund