Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
25 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
85/2016 27.12.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
84/2016 27.12.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2016r.
83/2016 27.12.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 72/2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP w Katowicach na lata 2017-2023.
82/2016 27.12.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 71/2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2017.
81/2016 13.12.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 73/2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP wspólnych biletów 24-godzinnych.
80/2016 13.12.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2016r.
79/2016 29.11.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytetu VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
78/2016 15.11.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
77/2016 15.11.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 72/2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP w Katowicach na lata 2017-2023.
76/2016 15.11.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 71/2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2017.
75/2016 15.11.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2016r.
74/2016 15.11.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
73/2016 18.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP wspólnych biletów 24-godzinych.
72/2016 18.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
71/2016 18.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2017.
70/2016 04.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Bieruń oraz zmiany Statutu Związku.
69/2016 04.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
68/2016 04.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie rozpatrzenia skargi Partii Zieloni Koło Katowickie – Alternatywa na działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach.
67/2016 04.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską w dniu 1.11.2016r.
66/2016 04.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej.
65/2016 20.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2016r.
64/2016 06.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 11/KT/2016 (PO/7/DO/77/16) z dnia 17.02.2016 r. dotyczącego objęcia porozumieniem linii komunikacyjnej nr 237 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Łazy.
63/2016 06.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczšcego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
62/2016 06.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: aktualizacji zasad obciążania ceny nabycia wozokilometra w komunikacji tramwajowej kosztami operatora tramwajowego pokrywanymi przez KZK GOP w formie wynagrodzenia na podstawie umowy przewozowej.
61/2016 06.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy.
60/2016 06.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2016 r. .
59/2016 06.09.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2017.
58/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP przysługujących Związkowi wobec IP CARD Spółki z o. o. w likwidacji w siedzibą w Katowicach.
57/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku
56/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r. w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejskš organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o. o.
55/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści i zawarcia porozumienia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w sprawie współpracy zmierzającej do wdrożenia systemu Śląska Karta Usług Publicznych w Kolejach Śląskich Sp. z o.o.
54/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 16 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
53/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w związku z wystąpieniem Gminy Rudziniec ze Związku.
52/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Bieruń oraz zmiany Statutu Związku.
51/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Zwišzku Komunalnego GOP w Katowicach.
50/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2016r.
49/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
48/2016 09.08.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy nr PO/85/PZ/597/DO/735/08 z dnia 30.12.2008 r. na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S.A.” w Chorzowie.
47/2016 15.07.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Zabrze.
46/2016 15.07.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
45/2016 15.07.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
44/2016 15.07.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin.
43/2016 15.07.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Chorzów.
42/2016 28.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
41/2016 28.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016r.
40/2016 28.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr PO/24/PZ/176/DO/193/16 na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155, 255.
39/2016 28.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r.
38/2016 07.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP
37/2016 07.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
36/2016 01.06.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania papierowych biletów miesięcznych
35/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń dotyczących wdrażania zasad polityki Unii Europejskiej
34/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w przedmiocie przystąpienia do Projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II
33/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
32/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
31/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016
30/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015
29/2016 17.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2015 r.
28/2016 20.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
27/2016 20.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
26/2016 20.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010
25/2016 05.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
24/2016 05.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006
23/2016 05.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015
22/2016 22.03.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015
21/2016 08.03.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 4 do umowy z dnia 13.10.2009 o realizacji wspólnego Projektu Śląska Karta Usług Publicznych
20/2016 08.03.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2015
19/2016 08.03.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
18/2016 23.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim
17/2016 23.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13
16/2016 11.04.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz podpisania umowy
15/2016 23.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
14/2016 23.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
13/2016 09.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015
12/2016 09.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2016r.
11/2016 09.02.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2015 roku
10/2016 26.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015

Uchylona uchwałą nr 19/2016

z 08.03.2016
9/2016 26.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 118/2015
8/2016 26.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego
7/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim
6/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od CAUSA Kancelaria Sp. z o.o.
5/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
4/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Ruda Śląska
3/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016
2/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
1/2016 12.01.2016 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
Tworzenie strony: 0.097 sekund