Menu podmiotowe
· Strona g堯wna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodno軼i
· Informacje niedost瘼ne
· Informacje og鏊ne
· Instrukcja
· Konsultacje spo貫czne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Zwi您ku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwa造 Komisji Likwidacyjnej
· Uchwa造 Zarz康u
· Uchwa造 Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· W豉dze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Za這瞠nia do planu finansowego
· Zam闚ienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogl康a:
15 go嗆 (i)
  Tw鎩 adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwa造 Zarz康u KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwa造
Data
podj璚ia
Uchwa造
Temat Uchwa造 Przejd
88/2017 21.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany Uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 79/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Bada i Rozwoju z siedzib w Warszawie w sprawie wsp鏊nej realizacji programu transportu bezemisyjnego.
87/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: ca趾owitego umorzenia wierzytelno軼i KZK GOP zas康zonych od Gra篡ny Herich prowadz帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm l御ka Telewizja Metropolitalna.
86/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia aneksu do umowy dotycz帷ej Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w zwi您ku z realizacj Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014-2020.
85/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zasad prowadzenia sprzeda篡 bilet闚 KZK GOP.
84/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyj璚ia wzor闚 bilet闚, druk闚 op豉t dodatkowych i identyfikator闚 uprawniaj鉍ych do kontroli bilet闚.
83/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 5/2017 z dnia 14.02.2017 roku w sprawie okre郵enia wysoko軼i op豉t dodatkowych oraz wysoko軼i op豉ty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP.
82/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany Taryfy przewozu os鏏 i baga簑 w komunikacji miejskiej KZK GOP.
81/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: uczestnictwa KZK GOP w zintegrowanym systemie taryfowo-biletowym obowi頊uj帷ym w granicach G鏎no郵御ko-Zag喚biowskiej Metropolii i zawarcia porozumienia pomi璠zy Komunikacyjnym Zwi您kiem Komunalnym GOP w Katowicach, Mi璠zygminnym Zwi您kiem Komunikacji Pasa瞠rskiej w Tarnowskich G鏎ach, Miejskim Zarz康em Komunikacji w Tychach, G鏎no郵御ko-Zag喚biowsk Metropoli i Gmin Rudziniec w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowobiletowego oraz rozwi您ania porozumienia zawartego pomi璠zy KZK GOP w Katowicach i MZKP w Tarnowskich G鏎ach.
80/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
79/2017 19.12.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Bada i Rozwoju z siedzib w Warszawie w sprawie wsp鏊nej realizacji programu transportu bezemisyjnego.
78/2017 28.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie:udzielenia upowa積ienia do wydawania potwierdze zg這szenia przewozu.
77/2017 28.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 25/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonanie us逝g transportu publicznego na liniach autobusowej komunikacji miejskiej KZK GOP.
76/2017 28.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 63/2017 z dnia 07.11.2017 r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018.
75/2017 28.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
74/2017 28.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017 r.
73/2017 24.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 na 15/2017 Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 14 marca 2017 r.
72/2017 21.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie okre郵enia zasad, sposobu i trybu umarzania w ca這軼i albo w cz窷ci lub odraczania albo rozk豉dania na raty sp豉ty nale積o軼i pieni篹nych maj帷ych charakter cywilnoprawny, kt鏎e przypadaj KZK GOP, okre郵enia warunk闚 dopuszczalno軼i udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w kt鏎ych ulga ta stanowi b璠zie pomoc publiczn oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
71/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia umowy ze Zwi您kiem Gmin i Powiat闚 Subregionu Centralnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego z siedzib w Gliwicach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego.
70/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: uzgodnienia projektu planu zr闚nowa穎nego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru w豉軼iwo軼i organizatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Tychy.
69/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: rozpocz璚ia procedury przetargowej na realizacj projektu rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasa瞠rskiej funkcjonuj帷ego na obszarze dzia豉lno軼i KZK GOP, Miasta Tychy i Gminy Bieru wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Funduszu Sp鎩no軼i w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko na lata 2014-2020 oraz przyj璚ia specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia (SIWZ) na System Dynamicznej Informacji Pasa瞠rskiej II.
68/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. System Dynamicznej Informacji Pasa瞠rskiej II ze 鈔odk闚 Funduszu Sp鎩no軼i w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko na lata 2014-2020.
67/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: ca趾owitego umorzenia wierzytelno軼i KZK GOP przypadaj帷ych od Przedsi瑿iorstwa Komunikacji Miejskiej S. A. w Bytomiu.
66/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: odroczenia terminu p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy 安i皻och這wice.
65/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
64/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2018 - 2024.
63/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018.
62/2017 07.11.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zasad post瘼owania przy wyliczaniu wynik闚 finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP.
61/2017 24.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 53/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Regulaminu przewozu os鏏 i baga簑 鈔odkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Zwi您ek Komunalny G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w Katowicach.
60/2017 24.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: umorzenia nale積o軼i z tytu逝 odsetek od nieterminowej wp豉ty dofinansowania do komunikacji Gminy 安i皻och這wice.
59/2017 24.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przejazd闚 bezp豉tnych komunikacj miejsk w dniu 1.11.2017r.
58/2017 24.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: ca趾owitego umorzenia wierzytelno軼i KZK GOP zas康zonych od Katowickiego Przedsi瑿iorstwa Informatyki ETOB S.A. w Katowicach.
57/2017 24.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 28/2010 z 11 maja 2010 roku w sprawie przyj璚ia szczeg馧owych zasad post瘼owania przy wyliczaniu dotacji gminnych.
56/2017 10.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: odroczenia terminu p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy Chorz闚.
55/2017 10.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie wsp鏊nej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Bada i Rozwoju.
54/2017 10.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia tre軼i oraz upowa積ienia cz這nk闚 Zarz康u KZK GOP do zawarcia porozumienia z Wojew鏚ztwem 奸御kim dotycz帷ego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojew鏚zkich przewozach pasa瞠rskich.
53/2017 10.10.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 47/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Regulaminu przewozu os鏏 i baga簑 鈔odkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Zwi您ek Komunalny G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w Katowicach.
52/2017 26.09.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
51/2017 13.09.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia za這瞠 do planu finansowego KZK GOP na rok 2018.
50/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach o wyra瞠niu zgody na zawarcie umowy ze Zwi您kiem Gmin i Powiat闚 Subregionu Centralnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego z siedzib w Gliwicach o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacj Studium Transportowego Subregionu Centralnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego.
49/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Wojew鏚ztwem 奸御kim nr 10/KT/2017 (PO/10/DO/112/17) z dnia 23.03.2017 r. dotycz帷ego zmiany numeru rachunku bankowego KZK GOP.
48/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 39/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia sprzeda篡 bilet闚 KZK GOP.
47/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Regulaminu przewozu os鏏 i baga簑 鈔odkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Zwi您ek Komunalny G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w Katowicach.
46/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: ca趾owitego umorzenia wierzytelno軼i KZK GOP zas康zonych od PHU Kiosk Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach.
45/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: ca趾owitego umorzenia wierzytelno軼i KZK GOP zas康zonych od Henryka Polaka.
44/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany Uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 32/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie odroczenia terminu p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy 安i皻och這wice.
43/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
42/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
41/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: uchylenia Uchwa造 Zarz康u 36/2017 z dnia 25.07.2017r. w sprawie zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
40/2017 30.08.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze p馧rocze 2017 roku oraz o kszta速owaniu si wieloletniej prognozy finansowej.
39/2017 25.07.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia sprzeda篡 bilet闚 KZK GOP.
38/2017 25.07.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaci庵ania zobowi您a przez KZK GOP i wyznaczenia pe軟omocnik闚 do sk豉dania o鈍iadcze woli w imieniu Zwi您ku (z p騧n. zm.) oraz uchylenia uchwa Zarz康u KZK GOP: nr 65/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 66/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 67/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 68/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 69/2015 z dnia 7 lipca 2015r.
37/2017 25.07.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: odroczenia p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy 安i皻och這wice.
36/2017 25.07.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
35/2017 27.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie wsp鏊nej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Bada i Rozwoju.
34/2017 07.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
33/2017 07.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 24/2017 z dnia 28.04.2017r. dotycz帷ej przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyra瞠nia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Bada i Rozwoju z siedzib w Warszawie w sprawie wsp鏊nej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazd闚 transportu bezemisyjnego.
32/2017 06.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: odroczenia terminu p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy 安i皻och這wice.
31/2017 06.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: odroczenia terminu p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
30/2017 06.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: umorzenia nale積o軼i z tytu逝 odsetek od nieterminowej wp豉ty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
29/2017 06.06.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
28/2017 23.05.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP ustalonej uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
27/2017 09.05.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie:zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 12/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
26/2017 09.05.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: Rozliczenia dotacji gmin cz這nkowskich KZK GOP za 2016r.
25/2017 28.04.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 13/2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
24/2017 28.04.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyra瞠nia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Bada i Rozwoju z siedzib w Warszawie w sprawie wsp鏊nej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazd闚 transportu bezemisyjnego.
23/2017 26.04.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzeda篡 wsp鏊nych bilet闚 miesi璚znych uprawniaj帷ych do przejazd闚 komunikacj miejsk organizowan przez KZK GOP oraz komunikacj kolejow Kolei 奸御kich Sp. z o.o.
22/2017 26.04.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany Taryfy przewozu os鏏 i baga簑 w komunikacji miejskiej KZK GOP.
21/2017 11.04.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
20/2017 28.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: podpisania Aneksu nr 18 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomi璠zy Komunikacyjnym Zwi您kiem Komunalnym GOP i Mi璠zygminnym Zwi您kiem Komunikacji Pasa瞠rskiej w Tarnowskich G鏎ach.
19/2017 28.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarz康owi absolutorium za 2016r.
18/2017 28.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2016r.
17/2017 28.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia sprawozdania finansowego za rok 2016.
16/2017 14.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyj璚ia wzor闚 bilet闚, druk闚 op豉t dodatkowych i identyfikator闚 uprawniaj帷ych do kontroli bilet闚.
15/2017 14.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: odroczenia terminu p豉tno軼i dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
14/2017 14.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
13/2017 14.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
12/2017 14.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2017r.
11/2017 14.03.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2016.
10/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zaopiniowania projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.
9/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zaopiniowania projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rozwoju KZK GOP w 2016r.
8/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: umorzenia nale積o軼i z tytu逝 odsetek od nieterminowej wp豉ty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
7/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: podpisania Aneksu nr 17 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomi璠zy Komunikacyjnym Zwi您kiem Komunalnym GOP i Mi璠zygminnym Zwi您kiem Komunikacji Pasa瞠rskiej w Tarnowskich G鏎ach.
6/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: przyj璚ia tre軼i oraz upowa積ienia cz這nk闚 Zarz康u KZK GOP do zawarcia porozumienia z Wojew鏚ztwem 奸御kim dotycz帷ego rozliczenia zadania realizowanego w 2016 r. polegaj帷ego na organizowaniu i zarz康zaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojew鏚zkich przewoz闚 pasa瞠rskich.
5/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: okre郵enia wysoko軼i op豉t dodatkowych oraz wysoko軼i op豉ty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP.
4/2017 14.02.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany uchwa造 Zarz康u KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu os鏏 i baga簑 w komunikacji miejskiej KZK GOP.
3/2017 31.01.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: wyra瞠nia zgody na utworzenie i przyst徙ienie do Polskiego Zwi您ku Pracodawc闚 Transportu Publicznego.
2/2017 31.01.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: zmiany Uchwa造 Nr 71/2015 Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu 奸御kiej Karty Us逝g Publicznych (U8).
1/2017 31.01.2017 Uchwa豉 Zarz康u w sprawie: umorzenia nale積o軼i z tytu逝 odsetek od nieterminowej wp豉ty dofinansowania do komunikacji Gminy 安i皻och這wice.
Tworzenie strony: 0.098 sekund