Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
8 gość (i)
  Twój adres IP
54.198.134.127
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
23/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
22/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany Uchwały nr 68/2017 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 7.11.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
21/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
20/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
19/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
18/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
17/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umów pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP w Katowicach a gminami/związkami międzygminnymi w sprawie wykupu uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia zamieszkałych na terenie tych gmin/związków międzygminnych, w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP.
16/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
15/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017r.
14/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2017r.
13/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
12/2018 06.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej.
11/2018 06.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
10/2018 06.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2017.
9/2018 20.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018.
8/2018 06.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
7/2018 06.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
6/2018 06.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
5/2018 23.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2018r.”
4/2018 23.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.”
3/2018 23.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
2/2018 09.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia intencji przekazania praw i obowiązków KZK GOP na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1/2018 09.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia, przyjętej uchwałą Zarzšdu nr 72/2017 z 21 listopada 2017r.
Tworzenie strony: 0.091 sekund