Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
8 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
III/13/92 21.01.1992 r. w sprawie: określenia zasad przyjmowania nowych członków do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
III/14/92 21.01.1992 r. ww sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gmin: Dąbrowa Górnicza i Świetochłowice
III/15/92 21.01.1992 r. w sprawie: wnioskowania do Rad Gmin o przyjecie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
III/16/92 21.01.1992 r. w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę kasową Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
III/17/92 21.01.1992 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla członków Zgromadzenia
III/18/92 21.01.1992 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP nr I/2/91/ z dnia 19 września 1991 r.
III/19/92 21.01.1992 r. w sprawie: okreslenia zasad polityki taryfowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
III/20/92 21.01.1992 r. w sprawie: budżetu związku na I-szy kwartał 1992 r.
III/21/92 21.01.1992 r. w sprawie: wystąpienia do Wojewody Katowickiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu GOP w Katowicach oraz mienia ruchomego WPK niezbędnego do organizowania lokalnego transportu zbiorowego
IV/22/92 10.04.1992 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za IV kw. 1991r.
IV/23/92 10.04.1992 r. w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminę: Pilchowice
IV/24/92 10.04.1992 r. ww sprawie: wnioskowania do Rad Gmin o zmianę statutu
IV/25/92 10.04.1992 r. w sprawie: utworzenia Komisji d/s Komunalizacji
IV/26/92 10.04.1992 r. w sprawie: komunalizacji mienia Przedsiebiorstwa Komunikacji Tramwajowej i wyboru jego formy organizacyjno-prawnej
IV/27/92 10.04.1992 r. w sprawie: powołania członków Zarządu Związku
IV/28/92 10.04.1992 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
IV/29/92 24.04.1992 r. w sprawie: budżetu Związku na 1992 r.
V/30/92 18.12.1992 r. w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gmin: Wojkowice i Będzin
V/31/92 18.12.1992 r. w sprawie: wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
V/32/92 18.12.1992 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia nr IV/29/92 z dnia 24 kwietnia 1992r.
V/33/92 18.12.1992 r. w sprawie: rozwiązania Komisji d/s Komunalizacji
V/34/92 18.12.1992 r. w sprawie: wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalnosci gospodarczej wykonywanej przez Przedsiebiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach oraz likwidacji tego Przedsiebiorstwa i zadysponowania składnikami majątkowymi pozostającymi w jego zarządzie
V/35/92 18.12.1992 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej


Protokoły
Numer
Protokołu
Data
Temat
Przejdź
IV/92 10.04.1992r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr IV/92
V/92 18.12.1992r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr V/92
Tworzenie strony: 0.075 sekund