Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
VI/36/93 30.03.1993 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
VI/37/93 21.01.1992 r. w sprawie: budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach na rok 1993
VI/38/93 27.04.1993r. w sprawie: budżetu Związku na rok 1993 oraz uchylenia uchwały nr VI/37/93 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 30.03.1993r. w sprawie budżetu Związku na rok 1993
VI/39/93 27.04.1993r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalnosci finansowej Zwiazku za rok 1992 oraz udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 1992
VII/40/93 27.04.1993r. w sprawie: odwołania z członka Zarządu Związku Pana Piotra JUDY w związku ze złożoną rezygnacją
IX/41/93 17.12.1993r. w sprawie: wystąpienia z Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku
IX/42/93 17.12.1993r. w sprawie: ustalenia wysokości diet członków Zgromadzenia oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Zgromadzenia
IX/43/93 17.12.1993r. w sprawie: zmiany uchwały nr I/2/91 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 19.09.91r. w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Związku


Protokoły
Numer
Protokołu
Data
Temat
Przejdź
VI/93 30.03.1993r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr VI/93
VII/2/93 27.04.1993r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr VII/2/93
VIII/3/93 18.06.1993r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr VIII/3/93
IX/4/93 17.12.1993r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr IX/4/93
Tworzenie strony: 0.077 sekund