Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
X/1/94 24.03.1994r. w sprawie: wystąpienia z Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gmin: Gierałtowice, Knurów, Pyskowice oraz wnioskowania do Rad Gmin członków Związku o przyjęcie zmian w statucie
X/2/94 24.03.1994r. w sprawie: budżetu Związku na rok 1994
X/3/94 24.03.1994r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura KZK GOP
X/4/94 24.03.1994r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/13/92 Zgromadzenia Związku z dnia 21 stycznia 1992r.
X/5/94 24.03.1994 r. w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP gminy Sławków oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmian w Statucie Związku
X/6/94 24.03.1994 r. w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Ludwika KOŻUCHA
X/7/94 24.03.1994r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
X/8/94 26.04.1994r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności finansowej Związku za 1993r. oraz udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 1993r.
XI/9/94 26.04.1994r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/2/94 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 24.03.1994 roku w sprawie Budżetu Związku na rok 1994
XII/10/94 27.05.1994r. w sprawie: przyjęcia dokumentu Aktualny stan i kierunki rozwoju komunikacji publicznej w aglomeracji katowickiej
XII/11/94 27.05.1994r. w sprawie: przyznania nagród dla członków Zarządu KZK GOP
XIII/12/94 27.09.1994r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
XIII/13/94 27.09.1994r. w sprawie: diet dla członków Zgromadzenia oraz ryczałt dla Przewodniczącego Zgromadzenia
XIII/14/94 27.09.1994r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
XIII/15/94 27.09.1994r. w sprawie: wyboru z-ców Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
XIII/16/94 27.09.1994r. w sprawie: ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Zarządu Związku
XIII/17/94 27.09.1994r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego, zastępców Przewodniczącego oraz członków Zarządu Związku
XIII/18/94 27.09.1994r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
XIII/19/94 27.09.1994r. w sprawie: wyboru Z-ców Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
XIII/20/94 27.09.1994r. w sprawie: powołania członków Zarządu Związku
XIII/21/94 27.09.1994r. w sprawie: zasad wynagradzania Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczących Zarządu i członków Zarządu
XIII/22/94 27.09.1994r. w sprawie: nawiązania stosunku pracy z Przewodniczącym i Z-cami Przewodniczącego Zarządu Związku
XIII/23/94 27.09.1994r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
XIV/24/94 8.12.1994r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XI/9/94 z dnia 26.04.1994 w sprawie Budżetu Związku na rok 1994
XIV/25/94 8.12.1994r. w sprawie: wystąpienia z Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP gminy Świętochłowice oraz wnioskowania do rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku
XIV/26/94 8.12.1994r. w sprawie: Porozumienia o przekazaniu KZK GOP w formie zadania zleconego realizacji i nadzoru nad międzymiastową komunikacją pasażerską w obrębie działania Związku
XV/27/94 30.12.1994r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
XV/28/94 30.12.1994r. w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Bytom
XV/29/94 30.12.1994r. w sprawie: wnioskowania do Rad Gmin o zmianę Statutu KZK GOP
XV/30/94 30.12.1994r. w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu
XV/31/94 30.12.1994r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP na okres od grudnia 1994r. do 31.12.1995r.


Protokoły
Numer
Protokołu
Data
Temat
Przejdź
X/1/94 24.03.1994r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr X/1/94
XI/2/94 27.04.1993r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XI/2/94
XII/3/94 27.04.1994r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XII/3/94
XIII/4/94 22.07.1994r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XIII/4/94 (cz.I)
XIII/4/94 27.09.1994r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XIII/4/94 (cz.II)
XIV/5/94 8.12.1994r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XIV/5/94
XV/6/94 30.12.1994r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XV/6/94
Tworzenie strony: 0.087 sekund