Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
19 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr Uchwały Data podjęcia Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
XVI/1/95 02.03.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie Budżetu Związku na rok 1995.
Grażyna Bogacz JK
XVI/2/95 02.03.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zawartego w piśmie nr TE 8-1312/4/95 z dnia 16 stycznia 1995 roku.
Grażyna Bogacz JK
XVII/3/95 21.04.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarzšdu z działalnoœci finansowej Zwišzku za 1994 r. oraz udzielenia Zarzšdowi Zwišzku absolutorium za 1994 r..
Grażyna Bogacz JK
XVII/4/95 21.04.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XVII/5/95 21.04.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie odwołania Z-cy Przewodniczącego Zarządu.
Grażyna Bogacz JK
XVII/6/95 21.04.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w Uchwale budżetowej nr XVI/1/95.
Grażyna Bogacz JK
XVIII/7/95 30.06.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP gminy Chełm oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
Grażyna Bogacz JK
XVIII/8/95 30.06.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP gminy Imielin oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
Grażyna Bogacz JK
XVIII/9/95 30.06.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.10.1991 r.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą CXXXIII/3/2015
z 27.01.2015
XVIII/10/95 30.06.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/1/95 z dnia 1995.03.02 w sprawie Budżetu Związku na rok 1995.
Grażyna Bogacz JK
XIX/11/95 29.09.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/10/95 z dnia 30.06.1995 r. dotyczącej Budżetu Związku na rok 1995.
Grażyna Bogacz JK
XIX/12/95 29.09.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą XXXIV/5/98 z 20.02.1998
XIX/13/95 29.09.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Michała Smołuchy.
Grażyna Bogacz JK
XX/14/95 08.12.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i powołania Przewodniczącego Komisji.
Grażyna Bogacz JK
XX/15/95 08.12.1995 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji d/s zmiany Statutu KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK


Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
XVI/1/95 02.03.1995 Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XVI/1/95 Grażyna Bogacz AK
XVII/2/95 21.04.1995 Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XVI/2/95 Grażyna Bogacz AK
XVIII/3/95 30.06.1995 Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XVI/3/95 Grażyna Bogacz AK
XIX/4/95 29.09.1995 Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XVI/4/95 Grażyna Bogacz AK
XX/5/95 08.12.1995 Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XVI/5/95 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.110 sekund