Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr Uchwały Data podjęcia Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
XXI/1/96 15.02.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą CXXXIII/3/2015
z 27.01.2015
XXI/2/96 15.02.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie programu odbudowy taboru.
Grażyna Bogacz JK
XXI/3/96 15.02.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
XXII/4/96 29.03.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie Planu Finansowego Związku na rok 1996.
Grażyna Bogacz JK
XXII/5/96 29.03.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXXVII/8/2006 z dnia 23.05.2006
XXII/6/96 29.03.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP gminy Świętochłowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku.
Grażyna Bogacz JK
XXII/7/96 29.03.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie utworzenia œrodka specjalnego pod nazwš "Odtworzenie taboru" przy Biurze Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
XXIII/8/96 26.04.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalnoœci finansowej Związku za 1995 r. oraz udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 1995 r.
Grażyna Bogacz JK
XXIII/9/96 26.04.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany uchwały nr III/19/92 z 21.01.1992 r. w sprawie okreœlenia zasad polityki taryfowej KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
XXIV/10/96 28.06.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/4/96 z dnia 29.03.1996 r. w sprawie planu finansowego Związku na rok 1996.
Grażyna Bogacz JK
XXIV/11/96 28.06.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie odtworzenia taboru autobusowego.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXVII/8/2004 z dnia 24.06.2004
XXV/12/96 30.08.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XXV/13/96 30.08.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie odwołania ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
Grażyna Bogacz JK
XXVI/14/96 04.10.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zawieszenia programu odbudowy transportu .
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXVII/8/2004 z dnia 24.06.2004
XXVII/15/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/16/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Gliwice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Zwišzku.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/17/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/18/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania członka Zarządu.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/19/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/20/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/21/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/22/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/4/96 z dnia 29.03.1996 r. dotyczącej Planu Finansowego Związku na rok 1996.
Grażyna Bogacz JK
XXVII/23/96 15.11.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/14/96 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 01.10.96 w sprawie zawieszenia programu odbudowy taboru .
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXVII/8/2004 z dnia 24.06.2004
XXVIII/24/96 20.12.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XXVIII/25/96 20.12.1996 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.
Grażyna Bogacz JK
Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
XXI/1/96 15.02.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXI/1/96 Grażyna Bogacz AK
XXII/2/96 29.03.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXII/2/96 Grażyna Bogacz AK
XXIII/3/96 26.04.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXIII/3/96 Grażyna Bogacz AK
XXIV/4/96 28.06.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXIV/4/96 Grażyna Bogacz AK
XXV/5/96 30.08.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXV/5/96 Grażyna Bogacz AK
XXVI/6/96 04.10.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXVI/6/96 Grażyna Bogacz AK
XXVII/7/96 15.11.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXVII/7/96 Grażyna Bogacz AK
XXVIII/8/96 20.12.1996 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXVIII/8/96 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.096 sekund