Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
44.192.254.246
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr Uchwały Data podjęcia Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
XXXIX/1/99 26.02.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Rozwoju i przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji.
Grażyna Bogacz JK
XXXIX/2/99 26.02.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju.
Grażyna Bogacz JK
XXXIX/3/99 26.02.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
Grażyna Bogacz JK
XL/4/99 16.04.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za 1998 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 1998 rok.
Grażyna Bogacz JK
XL/5/99 16.04.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumień z Zarządem Województwa Śląskiego i Zarządami Powiatów, dotyczących powierzenia zadań w zakresie koordynacji rozkładów jazdy w regularnym transporcie zbiorowym.
Grażyna Bogacz JK
XL/6/99 16.04.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Grażyna Bogacz JK
XL/7/99 16.04.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
XLI/8/99 29.06.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadznia KZK GOP nr XXXVIII/21/98 z dn. 18.12.1998.
Grażyna Bogacz JK
XLII/9/99 27.08.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
XLII/10/99 27.08.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie upoważnienia Zarządu Związku do podejmowania działań związanych z przejęciem organizacji komunikacji tramwajowej.
Grażyna Bogacz JK
XLIII/11/99 29.10.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadznia KZK GOP nr XXXVIII/21/98 z dn. 18.12.1998 w sprawie Planu Finansowego Związku na 1999 r.
Grażyna Bogacz JK
XLIII/12/99 29.10.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
XLIII/13/99 29.10.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXXVII/8/2006 z dnia 23.05.2006
XLIV/14/99 30.12.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
XLIV/15/99 30.12.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadznia KZK GOP nr XXXVIII/21/98 z dn. 18.12.1998 w sprawie Planu Finansowego Związku na 1999 r.
Grażyna Bogacz JK
XLIV/16/99 30.12.1999 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie Planu Finansowego Związku na 2000 r.
Grażyna Bogacz JK
Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
XXXIX/1/99 26.02.1999 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XXXIX/1/99 Grażyna Bogacz AK
XL/2/99 16.04.1999 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XL/2/99 Grażyna Bogacz AK
XLI/3/99 29.06.1999 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLI/3/99 Grażyna Bogacz AK
XLII/4/99 27.08.1999 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLII/4/99 Grażyna Bogacz AK
XLIII/5/99 29.10.1999 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLIII/5/99 Grażyna Bogacz AK
XLIV/6/99 30.12.1999 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLIV/6/99 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.095 sekund