Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
44.192.254.246
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr Uchwały Data podjęcia Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
XLV/1/2000 14.04.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za 1999 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 1999 rok.
Grażyna Bogacz JK
XLVI/2/2000 07.07.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie Strategii KZK GOP w Katowicach na lata 2000-2010.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr XCIV/50/2008 z dnia 02.12.2008
XLVI/3/2000 07.07.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXXVII/8/2006 z dnia 23.05.2006
XLVII/4/2000 06.10.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu, Z-cy Przewodniczącego Zarządu i ryczałtu dla Członków Zarządu KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą LVII/12/2002 z 05.12.2002
XLVII/5/2000 06.10.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Związku o wykonaniu planu finansowego za I półrocze.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą CIX/35/2011 z 30.08.2011
XLVII/6/2000 06.10.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadznia KZK GOP nr XLIV/16/99 z dn. 30.12.1999 w sprawie Planu Finansowego Związku na 2000 rok.
Grażyna Bogacz JK
XLVII/7/2000 06.10.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Jaworzno oraz wnioskiem do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LI/4/2001 z dnia 08.11.2001
XLVIII/8/2000 15.12.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie diet dla Członków Zgromadzenia i Członków Komisji oraz ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona Uchwałą LVII/10/2002 z dnia 05.12.2002
XLVIII/9/2000 15.12.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą LXXXIV/14/2007 z dnia 27.09.2007, XCI/33/2008 z dnia 22.07.2008
XLVIII/10/2000 15.12.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadznia KZK GOP nr XLIV/16/99 z dn. 30.12.1999 w sprawie Planu Finansowego Związku na 2000 rok.
Grażyna Bogacz JK
XLVIII/11/2000 15.12.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie Planu Finansowego Związku na 2001 r.
Grażyna Bogacz JK
XLVIII/12/2000 15.12.2000 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie rozszerzenia zakresu działania Komisji Rewizyjnej.
Grażyna Bogacz JK
Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
XLV/1/2000 14.04.2000 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLV/1/2000 Grażyna Bogacz AK
XLVI/2/2000 07.07.2000 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLVI/2/2000 Grażyna Bogacz AK
XLVII/3/2000 06.10.2000 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLVII/3/2000 Grażyna Bogacz AK
XLVIII/4/2000 15.12.2000 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLVIII/4/2000 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.096 sekund