Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
13 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr Uchwały Data podjęcia Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
XLIX/1/2001 06.04.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego systematycznego obniżania poziomu finansowania wojewódzkiej komunikacji oraz wobec sposobu rozwiązywania problemów funkcjonowania i integracji transportu publicznego.
Grażyna Bogacz JK
XLIX/2/2001 06.04.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2000 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2000 rok.
Grażyna Bogacz JK
L/3/2001 24.08.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na liniach regularnych gmin członkowskich KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
LI/4/2001 08.11.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/7/2000 Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.10.2000 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Jaworzno oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku.
Grażyna Bogacz JK
LI/5/2001 08.11.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/4/2000 Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.10.2000 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu, Z-cy Przewodniczącego Zarządu i ryczałtu dla Członków Zarządu KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
LI/6/2001 08.11.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Statutu KZK GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LII/10/2001 z dnia 21.12.2001
LI/7/2001 08.11.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie statutu KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
LI/8/2001 08.11.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwał Zgromadzenia Związku nr VII/36/93 z dnia 30.03.1993 w sprawie uchylenia Regulaminu Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXXII/11/2005 z dnia 23.06.2005, LXXV/1/2006 z dnia 16.03.2006
LI/9/2001 08.11.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie akceptacji przynależności KZK GOP do miedzynarodowych organizacji.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXIX/10/2004 z 09.12.2004
LII/10/2001 21.12.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą CXXX/3/2015
z 27.01.2015
LII/11/2001 21.12.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadznia KZK GOP nr XLVII/11/2000 z dn. 15.12.2000 w sprawie planu finansowego Związku na 2001 r.
Grażyna Bogacz JK
LII/12/2001 21.12.2001 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie Planu Finansowego Związku na 2002 r.
Grażyna Bogacz JK
Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
XLIX/1/2001 06.04.2001 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr XLIX/1/2001 Grażyna Bogacz AK
L/2/2001 24.08.2001 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr L/2/2001 Grażyna Bogacz AK
LI/3/2001 08.11.2001 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LI/3/2001 Grażyna Bogacz AK
LII/4/2001 21.12.2001 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LII/4/2001 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.095 sekund