Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
12 gość (i)
  Twój adres IP
44.192.254.246
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr Uchwały Data podjęcia Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował Link
LIV/1/2002 19.04.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2001 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2001 rok.
Grażyna Bogacz JK
LV/2/2002 09.08.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru banku wykonujšcego bankowš obsługę budżetu KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
LVII/3/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Grażyna Bogacz JK
LVII/4/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia oraz Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Członków Zarządu KZK GOP.
Grażyna Bogacz JK
LVII/5/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
LVII/6/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
LVII/7/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
LVII/8/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego i Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
Grażyna Bogacz JK
LVII/9/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Grażyna Bogacz JK
LVII/10/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie diet dla Członków Zgromadzenia i Członków Komisji oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia.
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXXX/36/2006 z 19.12.2006
LVII/11/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie nawišzania stosunku pracy z Przewodniczącym i Zastąpcš Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach
Grażyna Bogacz JK

Uchylona uchwałą nr LXIII/17/2003 z 07.11.2003r.
LVII/12/2002 05.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie diety dla Członków Zarzšdu Komunikacyjnego Zwišzku Komunalnego GOP w Katowicah
Grażyna Bogacz JK
LVIII/13/2002 17.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LII/12/2001 z dnia 21.12.2001 r. w sprawie planu finansowego Zwišzku na 2002 r.
Grażyna Bogacz JK
LVIII/14/2002 17.12.2002 Uchwała Zgromadznia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w sprawie PLANU FINANSOWEGO ZWIĽZKU na 2003 r.
Grażyna Bogacz JK


Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
LIII/1/2002 26.02.2002 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LII/1/2002 Grażyna Bogacz AK
LIV/2002 19.04.2002 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LIV/2002 Grażyna Bogacz AK
LV/2002 09.08.2002 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LV/2002 Grażyna Bogacz AK
LVI/2002 20.09.2002 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LVI/2002 Grażyna Bogacz AK
LVII/2002 5.12.2002 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LVII/2002 Grażyna Bogacz AK
LVIII/2002 17.12.2002 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LVIII/2002 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.104 sekund