Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
8 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
LXIV/20/2003 19-12-2003 Uchwała w sprawie:Planu Finansowego Związku na 2004r.
LXIII/19/2003 07-11-2003 Uchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji i odwołania Z-cy Przewodniczącego Zarządu Związku.
LXIII/18/2003 07-11-2003 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXIII/17/2003 07-11-2003 Uchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji i odwołania Przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
LXIII/16/2003 07-11-2003 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr LVIII/14/2002 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 17.12.2002 r. w sprawie planu finansowego Związku na 2003 r..
LXII/15/2003 16-09-2003 Uchwała w sprawie: określenia kierunków działania KZK GOP.
LXI/14/2003 25-06-2003 Uchwała w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2003r. nr PN-N-0911/165/R/03 uchylające w częŚci uchwałę nr LX/11/2003 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu KZK GOP.
LX/13/2003 15-04-2003 Uchwała w sprawie: upoważnienia Zarządu KZK GOP do rozwiązania umowy z Tramwajami Śląskimi S.A.
LX/12/2003 15-04-2003 Uchwała w sprawie: braku współfinansowania przez Samorząd Województwa Śląskiego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej.
LX/11/2003 15-04-2003 Uchwała w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Uchylona uchwałą LXVI/7/2004 z 15.04.2004
LX/10/2003 15-04-2003 Uchwała w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz wnioskowanie do Rad Gmin o przyjęcie zmian Statutu Związku

Uchylona uchwałą nr LXV/1/2004 z 19.02.2004r.
LX/9/2003 15-04-2003 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2002r. oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za 2002r.
LIX/8/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: diet miesięcznych dla nieetatowych Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą nr LXXX/36/2006 z 19.12.2006r
LIX/7/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/10/2002 Zgromadzenie KZK GOP z dnia 05.12.2002 r. w sprawie diet dla Członków Zgromadzenie i Członków Komisji oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia

Uchylona uchwałą nr LXXX/35/2006 z 19.12.2006r
LIX/6/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LIX/5/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.
LIX/4/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
LIX/3/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju.
LIX/2/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: Regulaminu wyboru Komisji.
LIX/1/2003 20-02-2003 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rozwoju.


Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
LIX/1/2003 20.02.2003 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LIX/1/2003 Grażyna Bogacz AK
LX/2/2003 15.04.2003 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LX/2/2003 Grażyna Bogacz AK
LXI/3/2003 25.06.2003 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXI/3/2003 Grażyna Bogacz AK
LXII/4/2003 16.09.2003 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXII/4/2003 Grażyna Bogacz AK
LXIII/5/2003 7.11.2003 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXIII/5/2003 Grażyna Bogacz AK
LXIV/6/2003 19.12.2003 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXIV/6/2003 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.102 sekund