Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
LXXIV/22/2005 15-12-2005 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w Katowicach.
LXXIV/21/2005 15-12-2005 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w Katowicach.
LXXIV/20/2005 15-12-2005 Uchwała w sprawie: Planu Finansowego Związku na 2006r.
LXXIV/19/2005 15-12-2005 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXII/14/2005 z dnia 29.09.2005 r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jednolitego tekstu.

Stwierdzono nieważność uchwały przez Wojewodę PN-N-0914/3/S/06
LXXIV/18/2005 15-12-2005 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXIX/12/2004 z dnia 9.12.2004r. w sprawie planu finansowego Związku na 2005r.
LXXIII/17/2005 29-09-2005 Uchwała w sprawie: zmian w uchwale nr LXXII/12/2005 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".
LXXIII/16/2005 29-09-2005 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu KZK GOP.
LXXIII/15/2005 29-09-2005 Uchwała w sprawie: zakupu oprogramowania wspomagającego rozliczenia z przewoźnikami.
LXXIII/14/2005 29-09-2005 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXX/2/2005 z dnia 24.02.2005r w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP " i ustalenia jej jednolitego tekstu

Uchylona uchwałą nr LXXVII/6/2006r. z 23.05.2006r.
LXXII/13/2005 23-06-2005 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi pasażera na Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXII/12/2005 23-06-2005 Uchwała w sprawie: wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".
LXXII/11/2005 23-06-2005 Uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą nr LXXV/1/2006 z 16.03.2006r.
LXXII/10/2005 23-06-2005 Uchwała w sprawie: Cennika Opłaty oraz Dnia Bez Samochodu.
LXXII/9/2005 23-06-2005 Uchwała w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP.
LXXII/8/2005 23-06-2005 Uchwała w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomością zabudowaną budynkiem, stanowiącą własność Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.
LXXI/7/2005 7-04-2005 Uchwała w sprawie: finansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 1.1 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego" pn "Budowa zintegrowanego systemu monitoringu komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Górnośląskiej".
LXXI/6/2005 7-04-2005 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2004 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2004r.
LXX/5/2005 24-02-2005 Uchwała Zgromadzenia nr LXX/5/2005 z 24.02.2005r. w sprawie diet dla nieetatowych Członków Zarządu KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr LXXX/36/2006 z 19.12.2006
LXX/4/2005 24-02-2005 Uchwała Zgromadzenia nr LXX/4/2005 z 24.02.2005r. w sprawie diet dla Członków Zgromadzenia i Członków Komisji oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia

Uchylona uchwałą nr LXXX/35/2006 z 19.12.2006r.
LXX/3/2005 24-02-2005 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w Katowicach na 2005r.
LXX/2/2005 24-02-2005 Uchwała Zgromadzenia nr LXX/2/2005 z 24.02.2005r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

Uchylona uchwałą nr LXXVII/6/2006r. z 23.05.2006r.
LXX/1/2005 24-02-2005 Uchwała w sprawie: Cennika opłat.


Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
LXX/1/2005 24.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXX/1/2005 Grażyna Bogacz AK
LXXI/2/2005 07.04.2005 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXI/2/2005 Grażyna Bogacz AK
LXXII/3/2005 23.06.2005 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXII/3/2005 Grażyna Bogacz AK
LXXIII/4/2005 29.09.2005 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXIII/4/2005 Grażyna Bogacz AK
LXXIV/5/2005 15.12.2005 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXIV/5/2005 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.078 sekund