Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
8 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
LXXX/39/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odwołanie oświadczenia woli gminy Bytom w sprawie wystąpienia z KZK GOP.
LXXX/38/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Uchylona uchwałą CXXX/3/2015
z 27.01.2015
LXXX/37/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/36/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: diet dla nieetatowych Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach, będących Członkami Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach.

Uchylona uchwałą nr CIV/50/2010 z 28.12.2010
LXXX/35/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: diet dla Członków Zgromadzenia i Członków Komisji oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia.

Uchylona uchwałą nr CIV/49/2010 z 28.12.2010
LXXX/34/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
LXXX/33/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju.
LXXX/32/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: Regulaminu wyboru Komisji Rozwoju.
LXXX/31/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rozwoju.
LXXX/30/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
LXXX/29/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
LXXX/28/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/27/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/26/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/25/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/24/2006 19-12-2006 Uchwała Zgromadzenia nr LXXX/24/2006 z 19.12.2006r w sprawie ustalenia liczby Członków Zarzšdu.

Uchylona uchwałą nr LXXXIV/15/2007 z 27.09.2007r.
LXXX/23/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/22/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
LXXX/21/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP.
LXXX/20/2006 19-12-2006 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.
LXXIX/19/2006 19-10-2006 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na poręczenie kredytu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Stwierdzono nieważność uchwałą RIO nr 164/XLI/2006 z 28.11.2006r.
LXXIX/18/2006 19-10-2006 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr LXXVI/5/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul Barbary 21A w Katowicach

Stwierdzono nieważność uchwałą RIO nr 163/XLI/2006 z 28.11.2006r.
LXXVIII/17/2006 14-09-2006 Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2006r.
LXXVI/16/2006 14-09-2006 Uchwała w sprawie: wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego akcji spółki Tramwaje śląskie S.A. w Katowicach.
LXXVIII/15/2006 14-09-2006 Uchwała w sprawie: Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarządzania Transportem Miejskim KZK GOP.
LXXVIII/14/2006 14-09-2006 Uchwała w sprawie: sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zebranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym transporcie zbiorowym.

Uchylona uchwałą CXXXIII/29/2015
z 17.11.2015
LXXVIII/13/2006 14-09-2006 Uchwała w sprawie: Zasad porządkowych w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr XCIX/25/2009
z 08.12.2009
LXXVIII/12/2006 14-09-2006 Uchwała w sprawie: Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
LXXVII/11/2006 23-05-2006 Uchwała w sprawie: Rrozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXVII/10/2006 23-05-2006 Uchwała w sprawie: Rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXVII/9/2006 23-05-2006 Uchwała w sprawie: Rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXVII/8/2006 23-05-2006 Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwał Nr: XXII/5/96, XLIII/13/99, XLVI/3/2000.
LXXVII/7/2006 23-05-2006 Uchwała w sprawie: przekazania skargi PKM Bytom S.A. na Uchwałę nr LXXV/1/2006 Zgromadzenia KZK GOP do sądu administracyjnego oraz wyznaczenia pełnomocnika procesowego.
LXXVII/6/2006 23-05-2006 Uchwała w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

uchylona uchwałą nr LXXVIII/13/2006 z 14.09.2006r.
LXXVI/5/2006 06-04-2006 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21 A w Katowicach

Stwierdzono nieważność uchwałą RIO nr 93/XVII/2006 z 09.05.2006r.
LXXVI/4/2006 06-04-2006 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2005 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2005r.
LXXV/3/2006 16-03-2006 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXV/2/2006 16-03-2006 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXX/2/2005 z 24.02.2005r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

Uchylona uchwałą nr LXXVII/6/2006r.
z 23.05.2006r.
LXXV/1/2006 16-03-2006 Uchwała w sprawie: przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Uchylona uchwałą CXXX/3/2015
z 27.01.2015


Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
LXXV/1/2006 16.03.2006 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXV/1/2006 Grażyna Bogacz AK
LXXVI/2/2006 6.04.2006 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXVI/2/2006 Grażyna Bogacz AK
LXXVII/3/2006 23.05.2006 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXVII/3/2006 Grażyna Bogacz AK
LXXVIII/4/2006 14.09.2006 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXVIII/4/2006 Grażyna Bogacz AK
LXXIX/5/2006 19.10.2006 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXIX/5/2006 Grażyna Bogacz AK
LXXX/6/2006 19.12.2006 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXX/6/2006 Grażyna Bogacz AK
Tworzenie strony: 0.080 sekund