Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
LXXXVI/30/2007 6-12-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
LXXXVI/29/2007 6-12-2007 Uchwała w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r.
LXXXVI/28/2007 6-12-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 22.11.2007r.
LXXXVI/27/2007 6-12-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
LXXXV/26/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXI/1/2007r. z dnia 25.01.2007r. w sprawie planu finansowego Związku na 2007r.
LXXXV/25/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2007r.
LXXXV/24/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
LXXXV/23/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP.
LXXXV/22/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: odwołania członka Komisji Rozwoju KZK GOP.
LXXXV/21/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.
LXXXV/20/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 27.09.2007
LXXXV/19/2007 22-11-2007 Uchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad.
LXXXIV/18/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w postaci hipoteki zwykłej i kaucyjnej na nieruchomości przy ul. Barbary 21a w Katowicach.
LXXXIV/17/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagradzania Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXXIV/16/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: wyboru drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXXIV/15/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXXXIV/14/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należnoœci oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych.
LXXXIV/13/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXI/1/2007 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie planu finansowego Związku na 2007r.
LXXXIV/12/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
LXXXIV/11/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia, tj. z dnia 24.05.2007.
LXXXIV/10/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.
LXXXIV/9/2007 27-09-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
LXXXIII/8/2007 24-05-2007 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr LXXVIII/15/2006 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 14 września 2006 w sprawie Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarządzania Transportem Miejskim KZK GOP.
LXXXIII/7/2007 24-05-2007 Uchwała w sprawie: nieodpłatnego przekazania własności akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A.
LXXXII/6/2007 5-04-2007 Uchwała w sprawie: zasad udzielania upustów za sprzedaż biletów KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr CXXXV/15/2016

z 07.06.2016
LXXXII/5/2007 5-04-2007 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2006 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2006r.
LXXXI/4/2007 25-01-2007 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn." Termoizolacja budynku i modernizacja węzła cieplnego oraz poprawa sprawnoŚci instalacji grzewczej obiektu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GórnoŚląskiego Okręgu Przemysłowego przy ulicy Barbary 21 a w Katowicach".
LXXXI/3/2007 25-01-2007 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w Katowicach na 2007r.
LXXXI/2/2007 25-01-2007 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w Katowicach na 2007r.
LXXXI/1/2007 25-01-2007 Uchwała w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2007r.


Protokoły
Nr Protokołu Data Temat Osoba merytorycznie odpowiedzialna Opublikował link
LXXXI/1/2007 25.01.2007 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXXI/1/2007 Grażyna Bogacz JK
LXXXII/2/2007 05.04.2007 r. Protokół z posiedzenia Zgromadznia Nr LXXXII/2/2007 Grażyna Bogacz JK




Tworzenie strony: 0.076 sekund