Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
NR XCIV/54/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zacišgnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2023r.
NR XCIV/53/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
NR XCIV/52/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
NR XCIV/51/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2009r.
NR XCIV/50/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia Strategii działania KZKGOP na lata 2008 do 2020.
NR XCIV/49/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 30.09.2008r.
NR XCIV/48/2008 02-12-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
XCIII/47/2008 30-09-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
XCIII/46/2008 30-09-2008r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r.
XCIII/45/2008 30-09-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 16.09.2008r.
XCIII/44/2008 30-09-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
XCII/43/2008 16-09-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
XCII/42/2008 16-09-2008r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczącej zasad udzielania upustów za sprzedaż biletów KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr CXXXV/15/2016

z 07.06.2016
XCII/41/2008 16-09-2008r Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S. A. w Chorzowie na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej.
XCII/40/2008 16-09-2008r Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
XCII/39/2008 16-09-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 22.07.2008r.
XCII/38/2008 16-09-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
XCI/37/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
XCI/36/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku.
XCI/35/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagradzania Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą CIV/52/2010 z 28.12.2010
XCI/34/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagradzania Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą CIV/51/2010 z 28.12.2010
XCI/33/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych

Uchylona uchwałą CIX/36/2011 z 30.08.2011
XCI/32/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP

Uchylona przez RIO uchałą nr 83/XXI/2008 z dnia 11.09.2008r.
XCI/31/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r.
XCI/30/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie: Przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
XCI/29/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie: Regulaminu Pracy Komisji Statutowej.
XCI/28/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Statutowej
XCI/27/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej.
XCI/26/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej
LXXXX/25/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie regulaminu wyboru Komisji Statutowej
LXXXX/24/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
LXXXX/23/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 24.06.2008r.
LXXXX/22/2008 22-07-2008r Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
LXXXX/21/2008 24-06-2008r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2008r.
LXXXX/20/2008 24-06-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
LXXXX/19/2008 24-06-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 27.05.2008r.
LXXXX/18/2008 24-06-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
LXXXIX/17/2008 27-05-2008r Uchwała w sprawie: przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich S.A.
LXXXIX/16/2008 27-05-2008r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
LXXXIX/15/2008 27-05-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
LXXXIX/14/2008 27-05-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzienia Zgromadzenia z dnia 10.04.2008r.
LXXXIX/13/2008 27-05-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
LXXXVIII/12/2008 10-04-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2007r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2007r.
LXXXVIII/11/2008 10-04-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
LXXXVIII/10/2008 10-04-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 17.01.2008r.
LXXXVIII/9/2008 10-04-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
LXXXVII/8/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Przewodniczącemu Zarządu KZK GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą nr XCI/34/2008
z dnia 22.07.2008r.
LXXXVII/7/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
LXXXVII/6/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/14/2006 z dnia 14.09.2006r.

Uchylona uchwałą CXXXIII/29/2015
z 17.11.2015
LXXXVII/5/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2007 roku" oraz przyjęcia "Planu pracy Komisji Rozwoju w 2008 roku".
LXXXVII/4/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2008r.
LXXXVII/3/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
LXXXVII/2/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 06.12.2007r.
LXXXVII/1/2008 17-01-2008r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Tworzenie strony: 0.076 sekund