Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
NR XCIX/26/2009 08-12-2009r Uchwała w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
NR XCIX/25/2009 08-12-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia Zasad porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez KZK GOP w Katowicach.

Uchylona uchwałą CIX/33/2011 z 30.08.2011
NR XCIX/24/2009 08-12-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia planu finansowego KZK GOP na 2010r.
NR XCIX/23/2009 08-12-2009r Uchwała w sprawie: procedury uchwalania planu finansowego KZK GOP oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących planowi finansowemu KZK GOP.

Uchylona uchwałą CIX/34/2011 z 30.08.2011
NR XCIX/22/2009 08-12-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 29.09.2009r.
NR XCIX/21/2009 08-12-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR XCVIII/20/2009 29-09-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń Lomisji Rewizyjnej.
NR XCVIII/19/2009 29-09-2009r Uchwała w sprawie: przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
NR XCVIII/18/2009 29-09-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 26.05.2009r.
NR XCVIII/17/2009 29-09-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR XCVII/16/2009 26-05-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
NR XCVII/15/2009 26-05-2009r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2009r.
NR XCVII/14/2009 26-05-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 31.03.2009r.
NR XCVII/13/2009 26-05-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR XCVI/12/2009 31-03-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Uchylona uchwałą CXXXIII/3/2015
z 27.01.2015
NR XCVI/11/2009 31-03-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2008 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2008 rok.
NR XCVI/10/2009 31-03-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 17.02.2009r.
NR XCVI/9/2009 31-03-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR XCV/8/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Uchylona uchwałą CXXXIII/3/2015
z 27.01.2015
NR XCV/7/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Statutowej KZK GOP w 2008r.
NR XCV/6/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
NR XCV/5/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2008 roku oraz przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
NR XCV/4/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2008 roku oraz przyjęcia Planu pracy Komisji Rozwoju na 2009r.
NR XCV/3/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12. 2008r. w sprawie planu finansowego Związku na 2009 r.
NR XCV/2/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 02. 12.2008r.
NR XCV/1/2009 17-02-2009r Uchwała w sprawie: wprzyjęcia porządku obrad.
Tworzenie strony: 0.080 sekund