Menu podmiotowe
· Strona g堯wna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodno軼i
· Informacje niedost瘼ne
· Informacje og鏊ne
· Instrukcja
· Konsultacje spo貫czne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Zwi您ku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwa造 Komisji Likwidacyjnej
· Uchwa造 Zarz康u
· Uchwa造 Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· W豉dze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Za這瞠nia do planu finansowego
· Zam闚ienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogl康a:
34 go嗆 (i)
  Tw鎩 adres IP
44.192.254.246
  Aktualny czas:


Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwa造
Data
podj璚ia
Uchwa造
Temat Uchwa造 Przejd
NR CIV/54/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na lata 2011-2018

Uchylona uchwa陰 CXI/48/2011 z 20.12.2011
NR CIV/53/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2011 r.
NR CIV/52/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: okre郵enia zakresu obowi您k闚 i wysoko軼i wynagrodzenia Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/51/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: okre郵enia zakresu obowi您k闚 i wysoko軼i wynagrodzenia Przewodnicz帷ego Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach

Uchylona uchwa陰 CXXIX/47/2014
z dnia 16.12.2014
NR CIV/50/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: diet dla nieetatowych cz這nk闚 Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach b璠帷ych cz這nkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach

Stwierdzono niewa積o嗆 wyrokiem WSA sygn. akt: IV SA/Gl 1490/11
NR CIV/49/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: diet dla Przewodnicz帷ego i Wiceprzewodnicz帷ych Zgromadzenia, dla Przewodnicz帷ego i Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji oraz dla cz這nk闚 Zgromadzenia i cz這nk闚 Komisji

Uchylona uchwa陰 CVII/24/2011
z 24.05.2011
NR CIV/48/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji Rozwoju
NR CIV/47/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Komisji Rozwoju
NR CIV/46/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru sk豉du osobowego Komisji Rozwoju
NR CIV/45/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: Regulaminu wyboru Komisji Rozwoju
NR CIV/44/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: powo豉nia Komisji Rozwoju
NR CIV/43/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej
NR CIV/42/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej
NR CIV/41/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: powo豉nia Komisji Rewizyjnej
NR CIV/40/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej
NR CIV/39/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Cz這nk闚 Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/38/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/37/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/36/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia Regulaminu g這sowania i wyboru Przewodnicz帷ego, Zast瘼c闚 Przewodnicz帷ego oraz Cz這nk闚 Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/35/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz帷ego Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/34/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/33/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia Regulaminu g這sowania i wyboru Przewodnicz帷ego oraz Wiceprzewodnicz帷ych Zgromadzenia KZK GOP
NR CIV/32/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: powo豉nia Komisji Skrutacyjnej
NR CIV/31/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rozwoju KZK GOP w 2010 roku"
NR CIV/30/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010 roku"
NR CIV/29/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.09.2010 r.
NR CIV/28/2010 28-12-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia porz康ku obrad.
NR CIII/27/2010 14-09-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyra瞠nia zgody na odst徙ienie od obowi您ku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokali u篡tkowych znajduj帷ych si w budynku przy ul. Barbary 21A - b璠帷ego w豉sno軼i KZK GOP.
NR CIII/26/2010 14-09-2010r Uchwa豉 w sprawie: zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/18/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Sp馧ka Akcyjna nieodp豉tnej s逝瞠bno軼i przesy逝 na stanowi帷ej w豉sno嗆 KZK GOP nieruchomo軼i po這穎nej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
NR CIII/25/2010 14-09-2010r Uchwa豉 w sprawie: zgody na udost瘼nienie terenu dzia趾i 21/4 mapa 31 w Katowicach na rzecz Miasta Katowice na cele budowlane, na dokonanie nak豉d闚 na tej dzia販e oraz na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Katowice cz瘰ci tej dzia趾i, na kt鏎ej zosta造 wykonane roboty budowlane.
NR CIII/24/2010 14-09-2010r Uchwa豉 w sprawie: zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2010r.
NR CIII/23/2010 14-09-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 15.06.2010.
NR CIII/22/2010 14-09-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia porz康ku obrad.
NR CII/21/2010 15-06-2010r Uchwa豉 w sprawie: zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2010r.
NR CII/20/2010 15-06-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 13.04.2010r.
NR CII/19/2010 15-06-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia porz康ku obrad.
NR CI/18/2010 13-04-2010r Uchwa豉 w sprawie: ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Sp馧ka Akcyjna nieodp豉tnej s逝瞠bno軼i przesy逝 na stanowi帷ej w豉sno嗆 KZK GOP nieruchomo軼i po這穎nej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
NR CI/17/2010 13-04-2010r Uchwa豉 w sprawie: zaci庵ania zobowi您a z tytu逝 um闚, kt鏎ych realizacja w latach nast瘼nych jest niezb璠na dla zapewnienia ci庵這軼i dzia豉nia jednostki, a termin zap豉ty zobowi您a z tego tytu逝 przypada w latach nast瘼nych.
NR CI/16/2010 13-04-2010r Uchwa豉 w sprawie: dostosowania uchwa造 XCIX/24/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego za 2010r. do przepis闚 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
NR CI/15/2010 13-04-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zwi您ku za 2009 rok oraz udzielenia Zarz康owi absolutorium za 2009r.
NR CI/14/2010 13-04-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ie protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 02.03.2010r.
NR CI/13/2010 13-04-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ie porz康ku obrad.
NR C/12/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyboru Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej.
NR C/11/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: uzupe軟ienia sk豉du osobowego Komisji Rewizyjnej.
NR C/10/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
NR C/9/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: powo豉nia Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia uzupe軟iaj帷ych wybor闚 cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej.
NR C/8/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP na 2010 rok.
NR C/7/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rozwoju KZK GOP w 2009 roku.
NR C/6/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010r.
NR C/5/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2009 roku.
NR C/4/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP nr XCIX/26/2009 z dnia 08.12.2009r w sprawie zmiany Taryfy przewozu os鏏 i baga簑 w komunikacji miejskiej KZK GOP.
NR C/3/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: wyra瞠nia zgody na ustanowienie zabezpieczenia sp豉ty kredytu w rachunku bie膨cym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzib w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomo軼i po這穎nej przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
NR C/2/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 08.12.2009r.
NR C/1/2010 02-03-2010r Uchwa豉 w sprawie: przyj璚ia porz康ku obrad.
Tworzenie strony: 0.099 sekund