Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
NR CXVIII/39/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2013 r.
NR CXVIII/38/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2013 r."
NR CXVIII/37/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP
NR CXVIII/36/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru członka Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CXVIII/35/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: odwołania członka Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CXVIII/34/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
NR CXVIII/33/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjneg Związku Komunalnego GOP na lata 2013-2030.

Uchylona uchwałą CXXII/26/2013
z 03.12.2013
NR CXVIII/32/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
NR CXVIII/31/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 20.11.2012 r.
NR CXVIII/30/2012 18-12-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXVII/29/2012 20-11-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej od od wydanego przez Wojewódzki sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 1490/11
NR CXVII/28/2012 20-11-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej od od wydanego przez Wojewódzki sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 1518/11
NR CXVII/27/2012 20-11-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2012-2030
NR CXVII/26/2012 20-11-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
NR CXVII/25/2012 20-11-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 23.10.2012
NR CXVII/24/2012 20-11-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXVI/23/2012 23-10-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2012-2030.
W związku z wniesieniem sprzeciwu wobec uchwały przez Gminę Czeladź oraz na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - wstrzymano wykonanie uchwały. Wymagane jest ponowne rozpatrzenie uchwały.
NR CXVI/22/2012 23-10-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
W związku z wniesieniem sprzeciwu wobec uchwały przez Gminę Czeladź oraz na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - wstrzymano wykonanie uchwały. Wymagane jest ponowne rozpatrzenie uchwały.
NR CXVI/21/2012 23-10-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 27.09.2012 r..
NR CXVI/20/2012 23-10-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CXV/19/2012 27-09-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: określenia zasad polityki taryfowej.
NR CXV/18/2012 27-09-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 26.06.2012r.
NR CXV/17/2012 27-09-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CXIV/16/2012 26-06-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2012-2030
NR CXIV/15/2012 26-06-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
NR CXIV/14/2012 26-06-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 08.05.2012 r.
NR CXIV/13/2012 26-06-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXIII/12/2012 08-05-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za 2011 rok
NR CXIII/11/2012 08-05-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2011 rok
NR CXIII/10/2012 08-05-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.02.2012 r.
NR CXIII/9/2012 08-05-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXII/8/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2012-2030
NR CXII/7/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2011 r."
NR CXII/6/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2011 r."
NR CXII/5/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

Uchylona uchwałą CXXXIII/25/2015
z 17.11.2015
NR CXII/4/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem źląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich
NR CXII/3/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
NR CXII/2/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.12.2011
NR CXII/1/2012 14-02-2012r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Tworzenie strony: 0.087 sekund