Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
NR CXXII/27/2013 03-12-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
NR CXXII/26/2013 03-12-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2014 - 2020.

Uchylona uchwałą CXXVIII/29/2014
z 04.11.2014
NR CXXII/25/2013 03-12-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 18.06.2013
NR CXXII/24/2013 03-12-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXXI/23/2013 22-10-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
NR CXXI/22/2013 22-10-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2013 - 2030.
NR CXXI/21/2013 22-10-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 18.06.2013
NR CXXI/20/2013 22-10-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXX/19/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP
NR CXX/18/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej
NR CXX/17/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r.
NR CXX/16/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wynagrodzenia dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
z 19.07.2013
NR CXX/15/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXII/5/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
NR CXX/14/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 18.12.2012
NR CXX/13/2013 18-06-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
NR CXIX/12/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CXIX/11/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie Zmiany Statutu Związku
NR CXIX/10/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie Zmiany Statutu Związku
NR CXIX/9/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CX/44/2011 z dnia 8.11.2011 r w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku
NR CXIX/8/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CX/43/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku
NR CXIX/7/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalości Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 r."
NR CXIX/6/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2012 r."
NR CXIX/5/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXVII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2013-2030
NR CXIX/4/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za 2012 rok
NR CXIX/3/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i prawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2012 rok
NR CXIX/2/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 18.12.2012
NR CXIX/1/2013 25-04-2013r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Tworzenie strony: 0.079 sekund