Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
CXXIX/48/2014 16.12.2014 w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia zastępcy przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
CXXIX/47/2014 16.12.2014 w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
CXXIX/46/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
CXXIX/45/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
CXXIX/44/2014 16.12.2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
CXXIX/43/2014 16.12.2014 w sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
CXXIX/42/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru członków Zarządu KZK GOP.
CXXIX/41/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru zastępców przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
CXXIX/40/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
CXXIX/39/2014 16.12.2014 w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz członków Zarządu KZK GOP.

Uchylona uchwałą CXXXIII/31/2015
z 17.11.2015
CXXIX/38/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP.
CXXIX/37/2014 16.12.2014 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP.
CXXIX/36/2014 16.12.2014 w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP.
CXXIX/35/2014 16.12.2014 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
CXXIX/34/2014 16.12.2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju w 2014r.
CXXIX/33/2014 16.12.2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014r.
CXXIX/32/2014 16.12.2014 w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 04.11.2014r.
CXXIX/31/2014 16.12.2014 w sprawie: przyjęcia porządku obrad
CXXVIII/30/2014 4.11.2014 w sprawie planu finansowego na 2015r.
CXXVIII/29/2014 4.11.2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

Uchylona uchwałą CXXXIII/28/2015
z 17.11.2015
CXXVIII/28/2014 4.11.2014 w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014r.
CXXVIII/27/2014 4.11.2014 w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia
CXXVIII/26/2014 4.11.2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad
CXXVII/25/2014 23.09.2014 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
CXXVII/24/2014 23.09.2014 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 06.05.2014r.
CXXVII/23/2014 23.09.2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad
CXXVI/22/2014 03.06.2014 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Uchylona uchwałą CXXX/3/2015
z 27.01.2015
CXXVI/21/2014 03.06.2014 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 06.05.2014r.
CXXVI/20/2014 03.06.2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad
CXXV/19/2014 06-05-2014 r w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku
CXXV/18/2014 06-05-2014 r w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2013 roku”
CXXV/17/2014 06-05-2014 r w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
CXXV/16/2014 06-05-2014 r w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXII/26/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2014-2020
CXXV/15/2014 06-05-2014 r w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r
CXXV/14/2014 06-05-2014 r w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2013 rok
CXXV/13/2014 06-05-2014 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2013 rok
CXXV/12/2014 06-05-2014 r w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 08.04.2014r
CXXV/11/2014 06-05-2014 r w sprawie przyjęcia porządku obrad
CXXIII/10/2014 08-04-2014 r w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2014 r.”
CXXIII/9/2014 08-04-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2013 r.”
CXXIII/8/2014 08-04-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: "zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach."

unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
z 14.05.2014r
CXXIII/7/2014 08-04-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: "przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.01.2014r."
CXXIII/6/2014 08-04-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2014 r.”
CXXIII/5/2014 14-01-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2014 r."
CXXIII/4/2014 14-01-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXII/26/2013 z dnia 3.12.2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2014-2020.
CXXIII/3/2014 14-01-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r.
CXXIII/2/2014 14-01-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 03.12.2013 r.
CXXIII/1/2014 14-01-2014 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Tworzenie strony: 0.076 sekund