Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
CXXXIII/36/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach
CXXXIII/35/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Drugiego Zastępcy
CXXXIII/34/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach
CXXXIII/33/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach
CXXXIII/32/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: odwołania Z-cy Przewodniczącego Zarządu oraz Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach
CXXXIII/31/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru Drugiego Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalne
CXXXIII/30/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej
CXXXIII/29/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/14/2006 z dnia 14.09.2006 r.
CXXXIII/28/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2016-2021
CXXXIII/27/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016
CXXXIII/26/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014r.
CXXXIII/25/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
CXXXIII/24/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 21.07.2015r.
CXXXIII/23/2015 17-11-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
CXXXII/22/2015 21-07-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany
CXXXII/21/2015 21-07-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia nieetatowego Zastępcy przewodniczącego i Członków Zarządu KZK GOP

unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
z 21.08.2015
CXXXII/20/2015 21-07-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 12.05.2015r.
CXXXII/19/2015 21-07-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
CXXXI/18/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2015 r.”
CXXXI/17/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2015-2020
CXXXI/16/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014r. w sprawie planu finansowego KZK GOP
CXXXI/15/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014 rok.
CXXXI/14/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2014 rok.
CXXXI/13/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP NR CIX/34/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego
CXXXI/12/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 27.01.2015r.
CXXXI/11/2015 12-05-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
CXXX/10/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2015r.”
CXXX/9/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju
CXXX/8/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju
CXXX/7/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju
CXXX/6/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
CXXX/5/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Regulaminu wyboru Komisji Rozwoju
CXXX/4/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: powołania Komisji Rozwoju
CXXX/3/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
CXXX/2/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 16.12.2014 r.
CXXX/1/2015 27-01-2015 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Tworzenie strony: 0.074 sekund