Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
CXXXVII/24/2016 13-12-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 18.10.2016r.
CXXXVII/23/2016 13-12-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
CXXXVI/22/2016 18-10-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: rozpatrzenia skargi Partii Zieloni Koło Katowickie – Alternatywa na działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach.
CXXXVI/21/2016 18-10-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w związku z wystąpieniem Gminy Rudziniec ze Związku.
CXXXVI/20/2016 18-10-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Bieruń oraz zmiany Statutu Związku.
CXXXVI/19/2016 18-10-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
CXXXVI/18/2016 18-10-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 07.06.2016r.
CXXXVI/17/2016 18-10-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
CXXXV/16/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przystąpienia do Projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II
CXXXV/15/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXII/6/2007
CXXXV/14/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXIII/28/2015
CXXXV/13/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015
CXXXV/12/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015 rok.
CXXXV/11/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego
CXXXV/10/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia
CXXXV/9/2016 07-06-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
CXXXIV/8/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2016r.”
CXXXIV/7/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2015 roku”
CXXXIV/6/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2015r.”
CXXXIV/5/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2016 r.”
CXXXIV/4/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP
CXXXIV/3/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
CXXXIV/2/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia
CXXXIV/1/2016 08-03-2016 r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Tworzenie strony: 0.080 sekund