Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
6 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
CXLII/28/2017 12-12-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2018 - 2024.
CXLII/27/2017 28-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
CXLII/26/2017 28-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP w Katowicach przyjętego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r.
CXLII/25/2017 28-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 7.11.2017r.
CXLII/24/2017 28-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
CXLI/23/2017 07-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
CXLI/22/2017 07-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
CXLI/21/2017 07-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmian w "Regulaminie przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach" stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CIX/32/2011.
CXLI/20/2017 07-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 20.06.2017r. i 27.06.2017r.
CXLI/19/2017 07-11-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
CXC/18/2017 27-06-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
CXC/17/2017 27-06-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazdów transportu bezemisyjnego.
CXC/16/2017 20-06-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r.
CXC/15/2017 20-06-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
CXXXIX/14/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
CXXXIX/13/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP przyjętego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
CXXXIX/12/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 rok.
CXXXIX/11/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2016 rok.
CXXXIX/10/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r”.
CXXXIX/9/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2016 roku”.
CXXXIX/8/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2017r”.
CXXXIX/7/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2016 roku”.
CXXXIX/6/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 10.01.2017r.
CXXXIX/5/2017 23-05-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
CXXXVIII/4/2017 10-01-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
CXXXVIII/3/2017 10-01-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2017.
CXXXVIII/2/2017 10-01-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 13.12.2016r.
CXXXVIII/1/2017 10-01-2017r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Tworzenie strony: 0.079 sekund