Menu podmiotowe
· Strona g堯wna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodno軼i
· Informacje niedost瘼ne
· Informacje og鏊ne
· Instrukcja
· Konsultacje spo貫czne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Zwi您ku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwa造 Komisji Likwidacyjnej
· Uchwa造 Zarz康u
· Uchwa造 Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· W豉dze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Za這瞠nia do planu finansowego
· Zam闚ienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogl康a:
25 go嗆 (i)
  Tw鎩 adres IP
44.192.254.246
  Aktualny czas:
Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwa造
Data
podj璚ia
Uchwa造
Temat Uchwa造 Przejd
CXLVI/44/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji na rok 2019.
CXLVI/43/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji na lata 2019 - 2022.
CXLVI/42/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2018r.
CXLVI/41/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
CXLVI/40/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyra瞠nia zgody na wst徙ienie G鏎no郵御ko-Zag喚biowskiej Metropolii do post瘼owa egzekucyjnych w miejsce Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP.
CXLVI/39/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: okre郵enia zakresu obowi您k闚 i wysoko軼i wynagrodzenia cz這nk闚 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w likwidacji w Katowicach.
CXLVI/38/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Likwidacyjnej.
CXLVI/37/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji Likwidacyjnej.
CXLVI/36/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Komisji Likwidacyjnej.
CXLVI/35/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: powo豉nia Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w likwidacji w Katowicach.
CXLVI/34/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia Regulaminu wyboru cz這nk闚 Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach.
CXLVI/33/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: post瘼owania likwidacyjnego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w Katowicach.
CXLVI/32/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej.
CXLVI/31/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej.
CXLVI/30/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: powo豉nia Komisji Rewizyjnej.
CXLVI/29/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
CXLVI/28/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia rezygnacji Przewodnicz帷ego Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach.
CXLVI/27/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: odwo豉nia cz這nka Zarz康u Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach.
CXLVI/26/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz帷ych Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach.
CXLVI/25/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach.
CXLVI/24/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia Regulaminu g這sowania i wyboru Przewodnicz帷ego oraz Wiceprzewodnicz帷ych Zgromadzenia KZK GOP.
CXLVI/23/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: powo豉nia Komisji Skrutacyjnej.
CXLVI/22/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 30.10.2018r.
CXLVI/21/2018 18-12-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Przyj璚ia Porz康ku Obrad.
CXLV/20/2018 30-10-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przeniesienia wszelkich praw i obowi您k闚 Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w Katowicach na G鏎no郵御ko-Zag喚biowsk Metropoli.
CXLV/19/2018 30-10-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 05.06.2018r.
CXLV/18/2018 30-10-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia prz康ku obrad.
CXLIV/17/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2017 roku.
CXLIV/16/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przej璚ia przez Komunikacyjny Zwi您ek Komunalny G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w metropolitalnych przewozach pasa瞠rskich 章cz帷ych niekt鏎e miasta G鏎no郵御ko-Zag喚biowskiej Metropolii z gmin O瘸rowice.
CXLIV/15/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przej璚ia przez G鏎no郵御ko-Zag喚biowsk Metropoli wykonywanego dotychczas przez KZK GOP w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasa瞠rskich na obszarze gmin cz這nkowskich KZK GOP w Katowicach i zawarcia stosownego porozumienia.
CXLIV/14/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Zmiany uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
CXLIV/13/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Zmiany uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na 2018r.
CXLIV/12/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Udzielenia Zarz康owi absolutorium za 2017 rok.
CXLIV/11/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2017 rok.
CXLIV/10/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 23.01.2018r.
CXLIV/9/2018 05-06-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: Przyj璚ia porz康ku obrad.
CXLIII/8/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: wyra瞠nia intencji przekazania wszelkich praw i obowi您k闚 Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP z siedzib w Katowicach na rzecz G鏎no郵御ko-Zag喚biowskiej Metropolii
CXLIII/7/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2018 r.
CXLIII/6/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z dzia豉lno軼i Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.
CXLIII/5/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2018r.
CXLIII/4/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP na rok 2018.
CXLIII/3/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: okre郵enia zasad, sposobu i trybu umarzania w ca這軼i albo w cz窷ci lub odraczania albo rozk豉dania na raty sp豉ty nale積o軼i pieni篹nych maj帷ych charakter cywilnoprawny, kt鏎e przypadaj KZK GOP, okre郵enia warunk闚 dopuszczalno軼i udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w kt鏎ych ulga ta stanowi b璠zie pomoc publiczn oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
CXLIII/2/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia protoko逝 z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 28.11.2017r. i 12.12.2017r.
CXLIII/1/2018 23-01-2018r Uchwa豉 Zgromadzenia w sprawie: przyj璚ia porz康ku obrad.
Tworzenie strony: 0.097 sekund