Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
54.221.147.93
  Aktualny czas:
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
CXLV/20/2018 30-10-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
CXLV/19/2018 30-10-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 05.06.2018r.
CXLV/18/2018 30-10-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia prządku obrad.
CXLIV/17/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2017 roku”.
CXLIV/16/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przejęcia przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w metropolitalnych przewozach pasażerskich łšczących niektóre miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z gminą Ożarowice.
CXLIV/15/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez KZK GOP w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin członkowskich KZK GOP w Katowicach i zawarcia stosownego porozumienia.
CXLIV/14/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
CXLIV/13/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
CXLIV/12/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 rok.
CXLIV/11/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2017 rok.
CXLIV/10/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 23.01.2018r.
CXLIV/9/2018 05-06-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Przyjęcia porządku obrad.
CXLIII/8/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia intencji przekazania wszelkich praw i obowiązków Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z siedzibą w Katowicach na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
CXLIII/7/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2018 r.”
CXLIII/6/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.”
CXLIII/5/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2018r.”
CXLIII/4/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2018.
CXLIII/3/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
CXLIII/2/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 28.11.2017r. i 12.12.2017r.
CXLIII/1/2018 23-01-2018r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Tworzenie strony: 0.084 sekund